Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärn-gruppen

Skapad 2018-10-26 09:17 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Stjärngruppen består av barn i åldrarna 2-4 år. Tillsammans med zebran och giraffen utforskar vi olika ämnen med stöd av förskolans läroplan. Vid varje tillfälle har vi högläsning för barnen innan vi påbörjar vår planerade aktivitet.

Innehåll

Nuläge

Stjärngruppen består av barn i åldrarna 2-4 år. Tillsammans med zebran och giraffen utforskar vi olika ämnen med stöd av förskolans läroplan. Vid varje tillfälle har vi högläsning för barnen innan vi påbörjar vår planerade aktivitet.

 

Mål

Vi utmanar barnen att leka och utforska, att skapa en nyfikenhet och se ett intresse som vi kan gå vidare med. Att leka tillsammans med andra och få ett samspel.

Mål:

- samarbete

- trygghet

- utveckling och lärande

- språkutveckling

 

Syfte

 Vi vill att barnen ska känna trygghet med varandra och med oss pedagoger. Barnen får utforska olika ämnen utifrån läroplanen. I arbetet kommer förhoppningsvis ett intresse födas hos barnen så att vi kan arbeta vidare kring det nästa termin. Syftet med att ha högläsning vid varje tillfälle är att språkutvecklingen ska främjas.

 

Genomförande

Genom att träffas kontinuerligt och genomföra olika aktiviteter.

Barnen som ska delta är några barn från blå och några barn från orange, i åldrarna 2-4 år. 

Tidsplanen är för HT-18.

 

Dokumentation under lärprocessen

Varje tillfälle kommer att dokumenteras.

Dokumentationen kommer att dokumenteras digitalt.

Alla ansvarar för dokumentationen.

Ansvar

Linda och Maria.

Uppföljning

I slutet på december har vi gemensam reflektion tillsammans med barnen.

Vi pedagoger kommer att tillsammans med barnens synpunkter, samt vad vi själva reflekterat över, göra en utvärdering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: