Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 2

Skapad 2018-10-26 09:19 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
För fortsatt utveckling i ämnet är det viktigt att: - Du deltar aktivt i alla moment - Presterar efter förmåga - Har en bra aktivitetsgrad - Strävar efter att förbättra dig i alla moment - Håller fokus under lektionerna - Kunna ta instruktioner och förhålla dig till dessa.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • visa hänsyn och samarbeta med de andra i gruppen vid olika lekar och aktiviteter
 • våga prova nya övningar, t ex redskapsövningar
 • aktivt delta i lekar och enkla bollspel och följa dess regler
 • utföra de grovmotoriska grundformerna till exempel springa, hoppa och klättra.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få delta i:

 • Samtal och diskussion om idrott och hälsans betydelse för dig och ditt välbefinnande
 • Samarbetsövningar
 • Lekar
 • Att ta ansvar för att hålla i aktiviteter
 • Olika bollsporter
 • Övningar som tränar din motoriska förmåga till exempel redskapsbanor
 • Avslappning

 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

 • aktivt deltar i lekar och idrotter utifrån bästa förmåga
 • samarbetar i laglekar och aktiviteter
 • utföra motoriska grundformer som t.ex. springa, hoppa ,krypa osv.

 

Lgr11

Syfte

Centralt innehåll

Centralt innehåll utifrån Lgr11 som är aktuellt i arbetsområdet.

Kunskapskrav

Kunskapskrav kopplade till det centrala innehållet i ämnet utifrån Lgr11.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Bedömningsmatris idrott och hälsa år 2

Rörelse

grovmotoriska grundformer t.ex. hoppa, springa
klarar till viss del de grovmotoriska grundformerna
klarar relativt väl av de grovmotoriska grundformerna
klarar väl av de grundmotoriska grundformerna
röra sig till musik i lekar och danser t.ex. takt och rytm
klarar till viss del av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar relativt väl av att röra sig till musik med takt och rytm
klarar väl av att röra sig till musik med takt och rytm
samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar till viss del av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av samarbete i lekar och idrottsaktiviteter
regler och instruktioner i lekar och idrottsaktivitet
klarar till viss del av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar relativt väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
klarar väl av att följa regler och instruktioner i lekar och idrottsaktiviteter
lekar och rörelse i natur- och utemiljö
deltar till viss del i uteverksamhet i närmiljön
deltar relativt väl i uteverksamhet i närmiljön
klarar väl av uteverksamhet i närmiljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: