Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans planering HT-18

Skapad 2018-10-26 09:33 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Barnen är intresserade av att bygga, pyssla, måla och utforska hur teknik fungerar. Barnen har egna erfarenheter om naturvetenskapliga fenomen. De vill veta hur saker fungerar i praktiken. Barnen vill utforska hur olika material fungerar i både inne samt utemiljön.

Innehåll

Nuläge

Nuläget

Barngruppen består av 8 flickor och 15 pojkar. Barnen är intresserade av att  lyssna på berättelser, sjunga, bygga, pyssla, måla och utforska olika naturfenomen. Barnen vill även veta hur saker fungerar i praktiken.

 

Mål

Årets målbild i Kilbergets förskola är ”Min kropp”.

Vi ska skapa förutsättningar för alla barn till högläsning och berättande.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet till deras utforskande av naturvetenskapliga fenomen.

Vi ska erbjuda barnen stunder för rörelse och avslappning.

 

Syfte

Vi har sett gruppens lust, nyfikenhet och behov växa fram inom dessa områden

därför vill vi vidareutveckla deras intresse.

 

Genomförande

Vi ska erbjuda barnen experiment inom tema ”Ljus”  som ingår i nytt material att utforska i NTA-låda.

Vi ska inreda ett nytt läsrum i huset, pröva olika sätt att läsa och samtala om fackta böcker och skönlitteratur. 

Vi erbjuder hela barngruppen rörelse och avslappning. 

Vi arbetar med att stödja barnen att utveckla sin självkänsla  och att respektera varandras integritet

Dokumentation under lärprocessen

Vi skriver lärbloggar, instagrammar, har bildspel i hallen.

 

Ansvar

Hela arbetslaget

Uppföljning

Vi utvärderar planeringen 1gg/månad

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: