Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prio Flores Digitala lärverktyg

Skapad 2018-10-26 10:23 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Olympia förskolors prioriterade mål 2018: Systematiskt kvalitets arbete Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet" Skolfs 2018:50

Innehåll

 

Vårt syfte/ målkriterium

Barnen ser sitt eget lärande genom digitala lärverktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: