Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, Undersökningar o Joner

Skapad 2018-10-26 11:23 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 9 Kemi
Kemi bygger på att ta reda på hur ämnen fungerar och reagerar med varandra. Alkemister vill göra guld! Vi kollar upp vad vi kan göra med det vi nu idag kan och vet. Vi ska träna på att planera, genomföra och utvärdera undersökningar.

Innehåll

Tidsperiod                                                                                                                  

Vi kommer att arbeta med detta område i ca 5 veckor (45-49)

Innehåll:

Begrepp

Dessa begrepp ska vi gå igenom

 • Atomen (elektroner,neutroner, protoner)
 • Grundämnen, kemiskaföreningar
 • Kemiskareaktioner, fysikaliskaförandringar
 • Periodiskasystemets uppbyggnad
 • Joner
 • Jonföreningar, molekylföreningar
 • Bindningar (Jonbindningar, molekylbindningar, Vander Wahls bindningar, metallbindningar)
 • Metaller

Undersökningar

Ni ska få träna på följande

 • Planera undersökningar så att de håller för att genomföras
 • Utföra undersökningar säkert och noggrant
 • Dokumentera och utvärdera undersökningar

 

Upplägg:

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Videoklipp
 • Diskussioner i hela klassen och i mindre grupper
 • Egna studier (läsa texter och arbeta med frågeställningar)

Bedömning:

 • Ni kommer att bedömas under lektionerna i de diskussioner vi har
 • Ni kommer att få lämna in egna planeringar av undersökningar
 • Ni kommer att genomföra undersökningar
 • Ni kommer att få lämna in dokumentationer av undersökningar
 • Ni kommer avsluta med ett prov på begreppen i detta område!

Uppgifter

 • 1. Planering av salt undersökning

 • Prov kemi Begreppen

 • 1. Dokumentation av en salt undersökning

 • 2. Planering av en undersökning

 • 2. Dokumentation av en undersökning

 • 3. Dokumentation av en undersökning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Begrepp, resonemang, undersökningar

Begrepp och Resonemang

behöver utveckas
okej
Bra
Mkt bra
Kan förklara och använda sig av begreppen
Kan väldig få begrepp
Kan de flesta begreppen och kan använda sig av dem till viss del
Kan i stort sätt alla begreppen och använder sig av dem i rätt sammanhang
Kan alla begreppen och kan använda sig av dem i nya sammanhang
Resonera, motivera och diskutera
Knappa resonemang
Kan resorna till viss del
Resonerar obehindrat och kan motivera till viss del
Mkt säker i sina resonemang och motiverar i flera led

Undersökningar

behöver utveckas
okej
Bra
Mkt bra
Planera
Behöver mkt stöd i sin planering
Behöver stöd i sin planering
Planerar med lite stöd
Planerar självständigt
Genomföra
Har stora svårigheter i att genomföra en undersökning
Genomför undersökningar
Genomför undersökningar noggrant och strukturerat
Genomför undersökningarna mkt säkert och självständigt
Dokumentera och utvärdera
Svårt att följa dokumentationen och utvärderingen är mkt knapp
Dokumenterar och utvärderar
Bra struktur på utvärderingen och drar korrekt slutsatser utifrån sitt resultat
mkt tydligt struktur på dokumentationen, drar flera korrekta slutsatser utifrån sitt resultat. Felsöker och ger förslag på förbättringar

Upptäckter

behöver utveckas
okej
Bra
Mkt bra
Ny aspekt
Viktiga kemiska upptäckter och dess påverkan på våra levnadsvillkor
Kan ge förslag på någon
Kan ge några förslag
Kan ge flera exempel och kan resonera om hur det har påverkat oss
Kan ge flera exempel och kan tydligt och klart redogöra för hur de har påverkat våra levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: