Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä läsåret 18-19 åk 7 Svenska NS

Skapad 2018-10-26 11:57 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Svenska
Här hittar du dina omdömen i svenska.

Innehåll

Mål för elev

läsa olika slags texter med god läsförståelse

skriva olika slags texter med god kvalitet (innehåll, struktur och språk)

samtala och diskutera samt genomföra muntliga redogörelser med god kvalitet 

 

Genomförande 

Hittills under läsåret har vi arbetat med:

Skriva brev

Diagnoser 

Intervju

Muntlig redogörelse - Järnåkra som arbetsplats

Skriva insändare

Studieteknik

 

Bedömning

Bedömningen sammanfattas i matrisen nedan.

 

Innehåll

läsa och skriva

tala, lyssna och samtala

berättande texter och sakprosatexter

språkbruk

informationssökning och källkritik

 

Kursplanemål

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

söka information från olika källor och värdera dessa

Matriser

Sv
Jä läsåret 18-19 åk 7 Svenska NS

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. grundläggande
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. god
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. mycket god

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
i huvudsak fungerande
relativt väl fungerande
väl fungerande
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel. i huvudsak fungerande
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t ex genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. relativt väl fungerande
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. väl fungerande
Språk
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. i huvudsak fungerande
Ordvalet är varierat och passar i sammanhanget. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande (t ex använder eleven både korta och långa meningar, bisatser samt inleder meningarna på olika sätt). Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. relativt väl fungerande
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i sammanhanget, t ex genom en konsekvent genomförd stil. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. väl fungerande

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Muntliga redogörelser
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: