Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämförelseuppgift

Skapad 2018-10-26 12:57 i Ållebergsgymnasiet Falköping
Grundskola F Samhällskunskap
Här får ni arbeta med att jämföra en demokrati och en diktatur, för att få möjlighet att se skillnader och få en förståelse för vad en demokrati innebär

Matriser

Sh
Jämförelseuppgift

Nivå 1
E-nivå
Nivå 2
C-nivå
Nivå 3
A-nivå
Ny aspekt
Samhällsstrukturer
Du har BASKUNSKAPER om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett ENKELT sätt
Du har GODA kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett UTVECKLAT sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du kan undersöka och beskriva hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver hur samhällsstrukturerna hänger ihop med varandra på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Ny aspekt
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett GANSKA BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett MYCKET BRA sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Ny aspekt
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen
Du kan beskriva vad de mänskliga rättigheterna betyder. Du ger exempel på hur man bryter mot och respekterar dem i olika delar av världen
Aspekt 1
Demokrati
Du har BASKUNSKAPER om demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett ENKELT sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett ENKELT sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har GODA KUNSKAPER om demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett UTVECKLAT sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Du har MYCKET GODA KUNSKAPER om demokrati är och hur den fungerar. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om demokratiska rättigheter och skyldigheter. Du diskuterar på ett VÄLUTVECKLAT sätt om vilka för- och nackdelar det finns med olika sätt att fatta beslut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: