Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling med hjälp av TAKK

Skapad 2018-10-26 18:58 i Ringblommans förskola Halmstad
Förskola

Innehåll

 • SYFTE

För att stimulera barnens språkutveckling.

 • HUR och NÄR?

- genom vardagskontakt och kommunikation med varandra

- under morgonsamlingen - vi tecknar vilken veckodag är det, samt månad, vädret, känslor ( Hur mår du idag?). Vi pratar om hur dagen kommer att se ut och vi förtydligar kommunikationen med TAKK

- under sångsamlingen: vi sjunger och tecknar

- vid tecknar olika mat vid frukost,lunch och mellanmål

- vi har TAKK och BSS bilder i våra lärmiljöer 

- vi uppmuntrar varandra att använda TAKK medan vi kommunicerar (barn-barn,barn-pedagog,pedagog-pedagog)

- vi spelar olika enkla spel med TAKK (t.ex memory spel)

- namnskyltar med handalfabetet (vi bokstaverar alla namn)

- med hjälp av InPrint skrev vi ut TAKK och BSS bilder: dagsrutiner och olika aktiviteter

- varje pedagog har dagsrutiner och olika TAKK bilder med sig (de har vi på jojo)

 

   Barnen kommer att jobba med handalfabetet och göra sina egna teckenböcker. Teckenböcker handlar om barnets familj och intresse samt utmanar barn att de skriver, ritar, samt klipper och klistrar anpassade TAKK. Vi planerar olika småaktiviteter med handalfabetet där barnen kan få möjlighet att lära sig handalfabetet. 

 Vi planerar att koppla TAKK med IKT (programmering med Blue Bots, mm)

Vi planerar olika stimulerande aktiviteter utifrån barnens egna individuella behov.

Vi inkluderar familjer i vårt projekt genom att informera föräldrar om barnens teckenböcker och skickar böckerna hem med konkret hemuppgift som barnen behöver göra tillsammans med sina föräldrar.

MÅL?

Språkutveckling - att alla barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt använda TAKK i vardagskommunikation.

FÖRVÄNTNINGAR?

- Att alla barnen utvecklar det svenska språket och kan använda TAKK

- Att barnen kommer att kunna visa sitt namn med hjälp av handalfabetet 

DOKUMENTATION?

- genom att ta bilder medan barnen tecknar, filma dem och skriva ner vad de säger

- utmana barnen att dokumentera varandra med hjälp av iPaden 

- utmana barnen att de gör egen dokumentation om sitt lärande 

UTVÄRDERING?

Varje måndag på planeringen kommer vi att gå igenom förra veckans arbete, planera och anpassa aktiviteter samt organisation för kommande vecka. 

Den första måndagen i månaden kommer vi att ha en större refleksion kring TAKK 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: