Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit 5 A, Bråk

Skapad 2018-10-27 10:28 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Matematik
Här får du visa vad du har lärt dig när det gäller att räkna med alla räknesätten i avsnittet bråk.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit 5 A, Bråk

Når delar av målet
Når målet
Begrepp, metod och problemlösning - uppg. 1
Jag förstår vad som menas med begreppen bråkform, blandad form, omvandla och differensen. Jag genomför metoder och beräknar godtagbart. Jag tolkar muntlig information med matematiskt innehåll.
Metod - uppg. 2 och 3
Jag växlar mellan tal i bråkform och tal i blandad form. Ex. 10/7 = 1 3/7 Ex. 9 8/9 = 89/9
Metod - uppg. 4
Jag omvandlar tal från blandad form till bråkform. Väljer fungerande matematisk metod för att addera och subtrahera liknämniga tal i bråkform. Jag ger svar i enklaste bråkform. Ex. 3 1/4 - 3/4 - 1 2/4 = 1
Metod - uppg. 5
Jag använder fungerande metod för att multiplicera ett bråk med ett heltal. Ex. 3/5 / 2 = 6/10
Metod - uppg. 6
Jag utför beräkningar med tal i bråkform. Ex. 5 * 2/10 - 1/4 =
Problemlösning uppg 8a
Jag löser ekvationer med informell metod. Ex. Här får du se bilder där du ska lösa vilken tal bilden har.
Problemlösning, begrepp, metod, kommunikation - uppg. 8b
Jag tolkar skriftlig information med enheten kilo och förstår frågan. Jag formulerar ett matematiskt uttryck utifrån en textuppgift. Jag känner till enheten kilo och använder bråk som del av helhet i välkända situationer. Jag utför beräkningar med tal i bråkform. Jag beskriver och redovisar min lösning skriftligt och använder mig av matematikens uttrycksformer; bild, text och matematiska symboler. Ex. Nilsson har en påse chips som innehåller 0,5 kg. Först äter han hälften och sedan en fjärdedel av chipsen som är kvar. Hur mycket chips är det kvar i påsen? Ex. Mohammed köper 4 Coca Cola burkar med 1/4 liter och två 1 1/4 liters läskburkar. Hur mycket läsk har han köpt sammanlagt?
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: