Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty - Mein Freund

Skapad 2018-10-28 16:29 i Rättviksskolan Rättvik
Du ska berätta om din vän.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Berätta om din vän i tal eller skrift.

Innehåll

Inledning

Vad heter din kompis? Hur gammal är hen? Var bor hen?

Vad vet du om hens familj, föräldrar och syskon? Har hen husdjur?

I vilken klass går hen? Går ni i samma klass?  

Hur ser hen ut? Vilka egenskaper har hen? Vilka kläder har hen gärna på sig?

Vad gör hen på sin fritid? Vad gör hen gärna på sommaren och på vintern?

Du kan berätta mycket! 

 

Målet är att kunna 

 • berätta om en person
 • beskriva en persons utseende, kläder och egenskaper
 • berätta om personens fritidsintressen
 • använda gammalt ordförråd i nytt sammanhang
 • använda nytt ordförråd
 • använda adjektiv som attribut

 

Arbetsgång 

Under 6 lektioner kommer du att 

 • läsa texter Das bin ich och So fühle ich mich wohl - Lieber Deutsch 2
 • öva ordförråd här https://www4.liber.se/glosmaskin/lieber_deutsch_2/
 • repetera beskriva utseende 
 • lära dig egenskaper 
 • repetera och använda verb i tredje person singular 
 • repetera satsdelar
 • lära dig använda adjektiv som attribut 
 • skriva inledning till din text - utförligt presentera personen
 • beskriva personens utseende och egenskaper
 • repetera kläder 
 • bearbeta din text och skriva vilka kläder personen gärna har på sig
 • repetera fasta uttryck till temat Freizeit 
 • se filmen om ett fritidsintresse - https://urskola.se/Produkter/188287-Los-frag-Sport-Osterreich
 • beskriva personens fritid 

 

Redovisningsform - du får välja

 • muntligt eller skriftligt redovisning

 

Hjälpmedel som du kan använda under arbetets gång: 

 

 • http://www.verbix.com/languages/german.html - här kan du kontrollera verbböjningar 
 • https://www.ne.se gå till välj ordböcker om du behöver lexikon
 • https://desv.dict.cc - lexikon
 • talsyntes (Inställningar - Hjälpmedel - Tal - Systemröst - anpassa och hämta Anna eller Markus - du kan välja hur snabbt personen läser- obs! glöm inte att bocka in Läs upp markerad text - då kan du använda kortkommando Alt+Ecp när text ska läsas upp eller pausas)

Uppgifter

 • Ty - Mein Freund

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: