Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatid och asatron åk 4

Skapad 2018-10-28 19:24 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Repetition av forntiden, arbete med vikingatiden och förändringen av landet när Sverige började bli kristet. Innefattar även forntidens religion.
Grundskola 4 – 6 Geografi Historia Religionskunskap
Vi arbetar med vikingatiden, men passar också på att repetera forntiden. Vi arbetar mest med hur vikingarna levde och om deras resor, men tittar också på olika fynd och lär oss om historiska källor. Du får också lära dig mer om vikingarnas religion.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • Hur levde människorna under vikingatiden?
 • Vilka var det som styrde i Norden under vikingatiden, och hur gick det till?
 • Vilka varor handlade vikingarna med?
 • Hur flyttade människor under vikingatiden?
 • Hur kan vi veta något om vikingatiden idag?
 • Vilka historiska källor finns? Vad kan källorna berätta om?
 • Vilken religion trodde vikingarna på?
 • Varför gav sig vikingarna ut på sina resor?
 • Du ska veta vilka spår vi kan se av vikingatiden i vårt samhälle idag. 
 • Du kan använda nya ord som du har lärt dig; historisk källa, träl, hövding, husmor, husbonde, ätt, köpman, hantverkare, arkeolog, vikingatåg, plundring m.fl

 

Så här kommer vi att arbeta

 • läsa i historieboken
 • genomgångar
 • pararbete
 • sammanfattningar
 • samtal
 • titta på filmer

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

 

 • genom att kunna ge exempel på historiska källor och vad de kan lära oss om människor som har levt före oss.
 • genom att kunna berätta om orsaker till och konsekvenser vikingatågen.
 • genom att beskriva likheter mellan vikingatid och nutid.
 • ge exempel på vad vi har kvar från vikingatid idag.
 • genom att berätta om vilken religion vikingarna trodde på och vad som var speciellt med den.
 • genom att du känner till viktiga händelser t.ex vikingatågen.
 • när du resonerar och berättar om vad du har lärt dig ska du använda nya ord och begrepp.

Du visar detta genom att göra en bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: