Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2018-10-28 19:26 i Solsidans förskola Ludvika
Tillsammans skapa en miljö och ett klimat där alla barn känner sig trygga och respekterade.
Förskola
Tillsammans skapa en miljö och ett klimat där alla barn känner sig trygga och respekterade.

Innehåll

 

OBSERVATIONSFAS

 • Observerat att det finns en del konflikter i gruppen som grundar sig på kön eller etnicitet.
 • Observerat att några barn har svårt att ta sig in i leken, och att några stänger ute kompisar vill  bara leka två och två.

 

 

PLANERING/GENOMFÖRANDE/DOKUMENTATIONSFAS

Vart ska vi?

Vi ska arbeta för:

 • att alla barn känner sig trygga på förskolan.
 • att alla barn får ta plats i leken.
 • att alla barn utvecklar flera olika kompisrelationer.
 • att alla barn blir respekterade oavsett kön eller etnicitet.

 

Hur gör vi?

 • Närvarande pedagoger vid lek och aktiviteter med nolltolerans mot kränkningar både verbalt och fysiskt - vara inlyssnande och stötta barnen att lösa konflikter. Hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor, när konflikter uppstår.
 • Vi ska arbeta aktivt med den fria leken tillsammans med närvarande pedagoger - dela barngruppen så några är inne och några ute för att skapa bättre  lekyta och lekmiljöer inne.
 • Styra gruppkonstellationerna några gånger i veckan för att utvidga och skapa möjligheter för nya kompiskontakter.
 • Strukturerar och organiserar om i verksamheten och miljön för att förhindra konflikter-
 • Arbeta med värdegrunden på våra barnmöte:
  • introducera "BRY SIG OM" -regler . Vad tycker barnen är viktigt? Vad tycker vi pedagoger är viktigt?
  • samarbetslekar - i grupp och parvis
  • arbeta med olika känslor
  • arbeta med rollspel/ dockor för att spela upp konfliktsituationer

 

Vad ska vi dokumentera?

Barnens tankar och idéer.

Samarbete

 

 

Uppgifter

 • Skolverket - Värdegrunden i förskola och skola

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: