Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-10-28 19:49 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 5 Biologi
Din kropp bestå av olika delar som kallas för organ. Alla organ i kroppen har sin speciella uppgift och arbetar hela tiden för att du ska fungera, också nu när du läser den här texten. Men vad är det som pågår där inne?

Innehåll

Biologi - Människokroppen - Arbetsområde v. 45-49

 

Konkreta mål:

Du visar att du har kunskap om:

 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer
 • Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas
 • Hur man genomför systematiska undersökningar
 • Arbetsområdets begrepp

 

Begrepp:

cell, cellmembran, cellplasma, cellkärna, arvsmassa, dna, organ, matspjälkningskanalen (=matstrupen, magsäcken, bukspottskörteln, levern, tjocktarmen, ändtarmen, analöppningen, tolvfingertarmen, tunntarmen, blindtarmen), förbränning, luftvägarna (=bihåla, svalg, struplock, luftstrupe, luftrör, lungor), blodomloppet (=hjärta, vener, artärer) blodplättar, blodplasma, levern, kroppens reningsverk (lever, njurar, urinledare, urinblåsa), kroppens stomme (skelett, leder, muskler), nervsystemet (=hjärna, ryggmärg, nerver, reflex)

Kolhydrater, mineraler, vitaminer, protein

Infektion, bakterier, virus, penicillin, inflammation

 

Undervisning:

Vi kommer att ha:

 • Gemensamma genomgångar (läsa texter, titta på filmer)
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Uppgifter både enskilt och i grupp
 • Laborationer

 

Bedömning:

Läraren bedömer din förmåga att: 

 • Beskriva några av människans organ. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Granska, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer.
 • Beskriva och förklara några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Genomföra systematiska undersökningar.
 • Använda dig av begrepp.

 

Som du visar genom att:

 • Delta i gemensamma genomgångar (läsa texter, titta på filmer)
 • Delta i diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Göra uppgifter både enskilt och i grupp
 • Delta i laborationer

 

Undervärdering:

Vi utvärderar arbetsområdet kontinuerligt tillsammans. Vi kommer att ha olika typer av test där du får visa vad du kan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: