Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Kroppen

Skapad 2018-10-28 21:34 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Våra kroppar är otroliga! Vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Innehåll

 

Bedömning:

Observationer av elevernas undersökningar och resonemang. 

Efter att under arbetets gång ha läst beskrivande texter, arbetat med begrepp samt gjort undersökningar skriver eleverna egna beskrivande texter. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

V 34 - 48

Begreppslista:
Skelett

Muskler

Matspjälkning

Blodomlopp

Smak

Syn

Hörsel

Känsel

Lukt

Balans

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO
NO år 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Biologi
På väg mot
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
På väg mot
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
På väg mot
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
På väg mot
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
På väg mot
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
På väg mot
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
På väg mot
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
På väg mot
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
På väg mot
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
På väg mot
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
På väg mot
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
På väg mot
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
På väg mot
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
På väg mot
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
På väg mot
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
På väg mot
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: