Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1

Skapad 2018-10-29 08:22 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vilka rättigheter har barn? Varför firar vi jul? Hur såg livet ut när mormor föddes? Detta är några frågor vi kommer att arbeta med i SO under årskurs 1.

Innehåll

 

VAD ska jag lära mig?

 • Normer och regler
 • Livet förr och nu.
 • Livsfrågor
 • Kristendomens platser, symboler, högtider och berättelser.
 • Tidslinjer och tidsbegrepp.
 • Kartor och rumsbegrepp.

HUR ska jag visa vad jag kan?

* Genom samtal

* Genom att göra en egen tidslinje

* Genom praktiskt arbete

* Genom text och bild

* Genom drama

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
SO år 1

Du ska kunna:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Att leva tillsammans
Samtala om normer och regler i vardagen.
Du deltar i samtal om normer och regler och kan ge exempel på varför de behövs genom att svara på frågor.
Du deltar i samtal om normer och regler och kan ge exempel på varför de behövs genom att du själv reflekterar och/eller ställer frågor.
Göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
Du kan på ett enkelt sätt göra någon jämförelse mellan livet förr och nu, t ex vad man lekte för lekar eller hur det var i skolan.
Du kan på ett mer utförligt sätt göra jämförelser mellan livet förr och nu, t ex vad man lekte för lekar eller hur det var i skolan.
Samtala om elevnära livsfrågor.
Du deltar i samtal om livsfrågor genom att t ex svara på frågor. Det kan handla om rätt och orätt, kamratskap, jämställdhet och relationer.
Du deltar i samtal om livsfrågor genom att du t ex själv reflekterar och/eller ställer frågor. Det kan handla om rätt och orätt, kamratskap, jämställdhet och relationer.
Att leva i närområdet/Att leva i världen
Beskriva några platser för religionsutövning inom kristendomen.
Du kan ge något exempel på en plats där kristendomen utövas.
Du kan ge något exempel på en plats där kristendomen utövas. Du kan även beskriva platsen mer utförligt.
Ge exempel på någon symbol från kristendomen.
Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen.
Du kan ge exempel på någon symbol från kristendomen och berätta något om symbolen.
Ge exempel på någon högtid från kristendomen.
Du kan ge exempel på någon högtid från kristendomen.
Du kan ge exempel på någon högtid från kristendomen och berätta varför man firar denna högtid.
Återge delar av innehållet ur några berättelser från Nya testamentet i Bibeln.
Du kan med stöd återge delar av innehållet ur några berättelser från Nya testamentet i Bibeln.
Du kan återge delar av innehållet ur några berättelser från Nya testamentet i Bibeln.
Ge exempel på en central berättelse från kristendomen.
Du kan ge exempel på en central berättelse från kristendomen.
Du kan återge delar ur en central berättelse från kristendomen.
Att undersöka verkligheten
Använda en enkel tidslinje och några tillhörande tidsbegrepp.
Du kan göra en tidslinje över ditt eget liv och redovisa den. Du kan koppla begreppen nutid och dåtid till din tidslinje.
Göra enkla undersökningar av närområdet med hjälp av karta och rumsliga begrepp.
Du kan i par eller grupp följa en enkel karta i närområdet, t ex skolgården. Du ska visa att du förstår olika rumsliga begrepp, t ex höger, vänster, framför, bakom.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: