Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotar

Skapad 2018-10-29 08:31 i Centralskolan Lerum
Tema: Slöjd teknik Befästa verktygen såg och borr Upptäcka och skapa intresse för teknik. Skapa en miljömedvetenhet kring teknik.
Grundskola 1 – 3 Slöjd Teknik
Nästa arbetsområde i slöjden kommer vi att plocka isär gammal elektronik och se hur de ser ut inuti. Vi kommer också prata om vilka behov som ligger bakom den och vad du tror kan vara en utveckling för framtiden. Du ska i arbete med robotar få chansen att befästa verktygen såg och borr. Jag hoppas att arbete kommer att få dig att upptäcka och skapa intresse för teknik. Vi kommer även att prata om miljö och vilka val vi kan göra för att gynna den och med detta hoppas jag att skapa en miljömedvetenhet kring teknik hos dig.

Innehåll

Du kommer att få skapa en robot i trä med återvinningsmaterial. Den kommer att bestå av ett huvud, en kropp och två fötter. Dessa kommer att sitta ihop med en hal och ben av rundstav. Du kommer att använda borrmaskinen för att göra hålen som rundstaven sitter i. Själva rundstaven kommer att sågas av i lämplig längd med hjälp av såg och sågklyka.

 

Vi kommer också att skruva isär trasiga tekniska apparater och se vilka delar som finns inuti. Det kommer att vara många muntliga diskussioner där vi spånar på vad det kan ha funnits för behov som skapat utvecklingen av apparaten. Vi kommer också att fundera på hur den kommer att utvecklas i framtiden.

 

Arbetet kommer ta ca 4 veckor.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk Sl
Robotar

Bedömning

Nivå 1
...skapar en robot med huvud, armar och ben som är sammanlänkade med rundstav och borrhål. Jag tar hjälp av fröken eller kompis när jag borrar. Det finns någon form av elektronik på roboten. Jag har sågat någon av mina delar själv. ..något om vad man använder föremålet till. Kan säga någon miljöpåverkan, för eller nackdel.
Nivå 2
...skapar en robot med huvud, armar och ben som är sammanlänkade med rundstav och borrhål. Jag borrar själv. Det finns flera former av elektronik på roboten. Jag har sågat alla mina delar själv. ...flera saker om vad man använder föremålet till. Kan säga flera miljöpåverkan som finns, för och nackdel.
Nivå 3
..skapar en robot med huvud, armar och ben som är sammanlänkade med rundstav och borrhål. Jag borrar själv och kan visa en kompis. Det finns flera former av elektronik på roboten. Jag har sågat alla mina delar själv och kan visa en kompis hur man gör. ...flera saker om vad man använder föremålet till. Kan säga flera miljöpåverkan som finns, för och nackdel. Jag kan berätta vad jag tror var ursprungsbehovet till apparaten och ge förslag på hur den kommer att utvecklas
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: