Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 del 3-4

Skapad 2018-10-29 08:55 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer att arbeta med:

 • addition
 • subtraktion
 • tid/ klockan
 • geometri

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskola:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Konkretiserade mål:

 • subtraktion med ental i talområdet 20- 100, till exempel 75-2
 • subtraktion med tiotal i talområdet 20 till 100, till exempel 75-20
 • skriva och läsa ordningstal, första till tolfte
 • namnen på de geometriska objekten klot, kub, rätblock, cylinder och kon
 • namnen på de geometriska objekten linje, sträcka och punkt.
 • addition i talområdet 0 till 20 med tiotalsövergång
 • att räkna ut sifferdifferens mellan två klockslag
 • klockan, kvart över och kvart iI detta arbetsområdet kommer vi att fokusera på följande förmåga:

 • Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta i matteboken kapitel 3 och 4.
 • arbeta med praktiska övningar. 
 • arbeta med olika mattespel/ appar/ tärningsspel
 • arbeta enskilt och i grupp. Vi gör tex lekar med ordningstalen.
 • ha gemensamma genomgångar kring tex linje, sträcka och punkt.
 • föra samtal kring matematiken tex tiotalsövergångar och olika lösningsmodeller.
 • lösa matematikgåtor i grupp och föra samtal kring lösningarna.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen. Bedömning finns i matriserna under Matris matematik åk 2.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser
 • muntliga tester

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: