👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans med inspiration från latinamerika åk 7

Skapad 2018-10-29 09:10 i Segeltorpsskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Momentet pågår mellan v. 46-48.

V. 46 - genomgång och komma igång med dans med latinamerikansk inspiration

V. 47 - danskoreografi med latinamerikanskt inspiration

V. 48 - danskoreografi med latinamerikanskt inspiration samt redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Dans och rörelse till musik åk 7

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt under momentets gång men alla lektioner fram till sista lektionen ska i första hand ses som övningstillfällen. Momentets slutgiltiga bedömningstillfälle är redovisningen av danskoreografin.
E
C
A
Kunskapskrav
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
 • Idh  A 9
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Konkretisering av kunskapskrav
-I dans och rörelse till musik kan du ibland utföra komplexa rörelser som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. -Du utför dina rörelser ibland i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du använder dig ibland av den teknik som krävs för aktiviteten. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar ibland med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar ibland på “ettan” -Du rör dig ibland med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du behöver flera försök för att utföra rörelser och resultatet varierar. -Du samarbetar ibland med andra personer utifrån aktivitetens syfte.
-I dans och rörelse till musik kan du ofta utföra komplexa rörelser som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. -Du utför dina rörelser ofta i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du använder dig ofta av den teknik som krävs för aktiviteten. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar ofta med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar ofta på “ettan” -Du rör dig ofta med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du kan upprepa rörelser med liknande resultat. -Du samarbetar ofta med andra personer utifrån aktivitetens syfte
-I dans och rörelse till musik kan du nästan alltid utföra komplexa rörelser som bidrar till att aktivitetens syfte uppfylls. Du utför dina rörelser nästan alltid i förhållande till musikens grundpuls och tema. -Du använder dig nästan alltid av den teknik som krävs för aktiviteten och gör det med god kvalité. -Du genomför dina rörelser och rörelseövergångar nästan alltid med rytm och balans. -Du genomför dina rörelseövergångar nästan alltid på “ettan” -Du rör dig nästan alltid med den kraftinsatsen som krävs för aktiviteten. -Du kan upprepa rörelser med samma goda resultat. -Du samarbetar nästan alltid med andra personer utifrån aktivitetens syfte.