Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna

Skapad 2018-10-29 09:18 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Syftet med detta arbetsområde är att du ska få kunskaper om de abrahamitiska religionerna och utveckla förmågan att analysera, jämföra och resonera kring religionernas påverkan på samhället.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Syftet med detta arbetsområde är att du ska få kunskaper om de abrahamitiska religionerna och utveckla förmågan att analysera, jämföra och resonera kring religionernas påverkan på samhället.

Innehåll

Undervisningsmål

Efter arbetsområdet ska du:

1.     Kunna berätta om heliga platser, ritualer och levnadsregler som tillhör kristendomen, judendomen och islam.

2.     Kunna resonera om likheter och skillnader mellan kristendomen, judendomen och islam.

3.     Kunna redogöra för kristna högtider och traditioner.

4.     Kunna reflektera kring hur kristendomen har påverkat det svenska samhället förr och nu

5.     Kunna söka information om en religion genom att använda olika källor och resonera om källornas användbarhet.

 

Arbetssätt

För att uppnå målen kommer vi att läsa texter, titta på filmer, ha diskussioner och träna på förmågorna under lektionerna.

Bedömning

Du visar dina kunskaper på följande sätt:

·        Prov

·        Fördjupning i en religion enskilt arbete

 

 

Från Kursplanen i Religion

 

Förmågor

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

·         analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

·         söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

 

Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll

I årskurs 4–6

Religioner och andra livsåskådningar

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna,

• Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

• Begreppen religion och livsåskådning.

Religion och samhälle

• Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Uppgifter

  • Text om de abrahamitiska religionerna

Matriser

Re
De abrahamitiska religionerna

Mål 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mål 1
Kunskaper om religionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till de Abrahamitiska religionerna…
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till de Abrahamitiska religionerna…
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till de Abrahamitiska religionerna…
Mål 2
Resonemangsförmåga
… och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
… och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
… och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.
Mål 3
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens kultur- och samhällsliv förr och nu.
Mål 4
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: