Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 4 ht2018

Skapad 2018-10-29 09:54 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Engelska ht åk4
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi arbetar utifrån boken Magic 4. Den handlar om fyra ungdomar från fyra delar av världen. Det är Kate från USA, Harry från England, Gopal från Indien och Kylie från Australien. Vi får följa dessa fyra personer när de bland annat äter frukost, går i skolan, skypar, sportar och drömmer om att stå på scenen.

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Magic 4.

Under 4:an kommer vi bland annat att arbeta med boken Magic 4. Du kommer att få utveckla din förmåga att lyssna och förstå, prata, läsa och skriva engelska.

 

Vi kommer även att gå igenom grundläggande grammatik.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

·       kunna läsa och förstå enkla texter och instruktioner t.ex. i Magic Textbook och Workbook.

·       kunna lyssna och förstå muntliga enkla instruktioner.

·       kunna skriva enkla meningar.

·       kunna prata och berätta t.ex. om dig själv och dina intressen på engelska 

·       behärska grundläggande engelsk grammatik   

Centralt innehåll - arbetsområde:

 
 • Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Arbetssätt - undervisningen

Vad gör vi?

Läsa enkla texter, främst från Magic 4 Textbook
Lyssna på talad engelska från olika delar av världen.
Skriva enkla texter av olika slag (beskrivningar, dialoger, brev).
Tala engelska så mycket som möjligt (i par, smågrupper, "bikupa", enskilt och i talkör, sånger osv.)
Utöka ordförrådet genom att träna in glosor, läsa och skriva texter.
Träna på hur språket är uppbyggt (grammatiska regler).

Hur gör vi?

Vi arbetar enskilt, i par, smågrupper, talkörer, sjunger och läser i "bikupa". Vi ser på filmer, leker lekar, använder spel och dramatiserar dialoger. 

Bedömning och kunskapskrav:

Detta kommer bedömas enligt kunskapskraven

- förstå vad andra säger (lyssna på och förstå muntliga instruktioner och förstå innehållet i en film eller uppläst berättelse.) 
- förstå innehållet i en text
- kunna skriva meningar
- kunna samtala ( ställa frågor och svara på enkla frågor).


Bedömningen sker löpande på lektionerna samt med vissa tester, både oförberedda och förberedda. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: