Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historisk översikt, Människans utveckling från Förhistorien till tidigmodern tid.

Skapad 2018-10-29 10:08 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Du kommer att inhämta kunskap om den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv: Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden och tidigmodern tid.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta med uppgiften:

Vecka 41-43 Introduktion av uppgiften genom att vi lyssnar till bildtexterna till avsnitten: "Det mesta av historien" fyra delar, i Digilär.

Eleverna arbetar med de medföljande instuderingsfrågorna i Digilär samt den medföljande uppgiften till respektive avsnitt.

Eleverna får stöd och handledning med instuderingsfrågorna samt den enskilda inlämningsuppgiften. 

Eleverna har möjlighet att lyssna till bildberättelserna flera gånger och läsa de tillhörande texterna samtidigt som de lyssnar.

Så här kommer eleverna att examineras:

Eleverna examineras genom inlämning av fyra fördjupande uppgifter som ska vara klara och inlämnade fredagen 26 oktober.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
    His  -
  • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
    His  -

Matriser

His
Historia 1a1 HISHIS01a1, Människans utveckling från förhistorien till tidigmodern tid

Förmåga

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Redogöra för historiska fakta)
kommentar
E
C
A
Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Redogöra för historiska fakta)
Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val. .

Förmåga

Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Redogöra för historiska sammanhang)
kommentar
E
C
A
Ny aspekt
Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv (Redogöra för historiska sammanhang)
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Förmåga

Kunskaper om personers betydelser för skeenden och händelser
kommentar
E
C
A
Kunskaper om personers betydelser för skeenden och händelser
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Eleven ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: