Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favforitmatematik F - Beskriva och jämföra

Skapad 2018-10-29 10:30 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen.

Innehåll

Tema område - Beskriva och jämföra

Tidsperiod

 • 3 veckor

Centralt innehåll

 • att uppfatta olikheter och likheter
 • att beskriva och jämföra saker som finns i omgivningen på basen av deras egenskaper och med hjälp av motsatser, exempelvis mindr - större, kortare-längre och lättare-tyngre
 • att jämföra med hjälp av olika sinnen
 • att uppfatta förändring
 • att utveckla barnets minne
 • att öva på att själv producera förändring
 • att öva på olika begreppen: likadan, olika, lika stor, större, störst, liten, mindre, mist, lika lång, olika långa, lång, längre, kort, kortare, kortast, lika tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare, lättast 

Vad ska jag lära mig

 • kunna se likheter och skillnader
 • begrepp: lika, olika
 • begrepp: korta, lika
 • begrepp: mindre, större
 • mönster

Hur ska jag lära mig det

 • ramberättelse
 • lek
 • laborativt material
 • spel
 • uppgifter i arbetsboken, stenciler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik Fk - Beskriva och jämföra

Rubrik: Beskriva och jämföra

Barnen ska hitta skillnader och likheter i saker och föremål, för att lägga märke till förändringar hos föremål.
 • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
Behärskar inte
På god väg
Behärskar
Begrepp
lika/olika stor/större/störst liten/mindre/minst lika lång lång/längre/längst kort/kortare/kortast tung/tyngre/tyngst lätt/lättare/lättast
 • Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: