Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik förskoleklass

Skapad 2018-10-29 10:38 i Stavby skola Uppsala
Grundskola F Matematik
Planeringen beskriver den matematikundervisning som vi kommer att behandla under förskoleklassen.

Innehåll

Arbetsområdets innehåll

I förskoleklass ligger fokus på att utveckla en grund för den fortsatta matematiska utbildningen. Du kommer att lära dig:

 • Att tänka och resonera matematiskt. 
 • Vanligt förekommande matematiska begrepp.
 • Strategier för hur man löser matematiska problem.
 • Hur man skriver matematiskt. 

Arbetssätt

För att lära dig kommer vi att:

 • ha samlingar där vi pratar om och testar nya matematikgrenar. 
 • ha genomgångar på tavlan där läraren, tillsammans med eleverna, löser problem med hjälp av matematik. 
 • arbeta enskilt för att få nöta och fördjupa de kunskaper vi går igenom tillsammans. 
 • använda nya kunskaper i praktiken exempelvis när vi är utomhus eller genom att lösa problem i klassrummet. 

Så visar du dina kunskaper:

Du visar dina kunskaper genom att:

 • Vara med och försöker lösa de problem vi arbetar med tillsammans.
 • Arbetar med och försöker lösa uppgifter som du får enskilt. 
 • Du prövar på att använda olika strategier för att lösa matematiska-problem. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -

Matriser

Ma
Matematik förskoleklass

Du ska kunna
Klassificering
Du kan identifiera egenskaper som färg, storlek eller annat som gör saker lika.
Sortering
Du kan dela upp en mängd av saker utifrån hur de kan klassificeras utifrån exempelvis färg, form och storlek.
Mönster
Du ska kunna bygga och beskriva ett matematiskt mönster.
Antal och mängder.
Du kan uppfatta och ange antalet saker som finns i en mängd av saker.
Tal
Du vet att tal kan användas för att ange antal.
Talraden
Du ska kunna räkna talraden från 1-20 och från 10-0.
Tallinje
Du ska veta vad en tallinje är.
Talmönster
Geometri
Du kan namnet på de geometriska formerna: 2D: Cirkel, Triangel, Kvadrat och Rektangel. 3D: Klot, Kon, Pyramid, Kub och Rätblock
Siffror
Du vet vad de 10 siffrorna heter och kan rita dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: