Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP- Självporträtt

Skapad 2018-10-29 10:39 i Alviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Denna termin skall ni arbeta med arbetsområdet ”Självporträtt”. Var på huvudet sitter egentligen ögonen? Hur stora är ögonen och hur bred är näsan? Hur stor är munnen? Hur ritar jag hår? Du har säkert många gånger tecknat ansikten och funderat på dessa frågor, nu skall vi titta närmare på hur ansiktets proportioner egentligen är. Vi ska också lära oss mer om gråskalan och hur kan man använda den för att få fram tredimensionalitet i en bild.

Innehåll

 

 

LPP- Självporträtt

 

Ansiktets proportioner - Blyerts gråskala

 

 

 

 

 

 

Tidsperiod: ca 10 veckor

 

Denna termin skall ni arbeta med arbetsområdet ”Självporträtt”. Var på huvudet sitter egentligen ögonen? Hur stora är ögonen och hur bred är näsan? Hur stor är munnen? Hur ritar jag hår? Du har säkert många gånger tecknat ansikten och funderat på dessa frågor, nu skall vi titta närmare på hur ansiktets proportioner egentligen är. Vi ska också lära oss mer om gråskalan och hur kan man använda den för att få fram tredimensionalitet i en bild.

 

 

Efter dessa lektioner har du fått egna erfarenheter av hur du kan dela in ansiktet för att placera ut ögon, näsa, mun osv. Du har tränat på att teckna ett ansikte där du tillämpat dig av reglerna för ansiktsproportionerna och använder blyertstekniken för att få djup i din bild.

 

 Skapa ett konto på ”Pinterest”. Använd din elev e-postadress (förnamn.efternamn@elev.stockholm.se). Sök efter personer ”Lisa Örn”. Gå in på  mappen ”Ansiktet åk 7”. Där hittar du massor av tips om hur du kan jobba med olika delar av ansiktet.

 

Konkretisering av mål (Det här ska du få undervisning om.)

 

 • De grundläggande kunskaperna om ansiktets proportioner.

 • Hur du kan använda gråskalans alla valörer för att skapa tredimetionalitet.

 • Hur skönhetsideal förändras genom tiderna.

 • Symmetri

 

 Arbetsformer (Så här kommer vi att arbeta)

 

 • Gemensam lärarledd genomgång/handledning då vi går igenom självporträtt i konsten genom tiderna.

 • Diskussion om skönhetsideal och vem som skapar dem.  

 • Egen gestaltning i form av blyertsteckningar av ansiktet samt ett självporträtt.

 

 Presentation reflektion och utvärdering:

 

Gör du kontinuerligt under arbetets gång samt redovisning inför klassen när bilden är klar. Arbetet ska redovisas så att det går att följa ett undersökande arbetssätt där du reflekterar och redovisar dina tankar.

Centralt Innehåll (Det här kommer du att få undervisning om)  

 

Bildframställning

 

• Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

 

• Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

 

• Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

 

• Digital bearbetning av fotografi er och andra typer av bilder.

 

• Presentationer av eget bildskapande.

 

• Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.

 

Redskap för bildframställning

 

• Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

• Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

Bildanalys

 

• Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

 

• Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

 

• Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

• Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

                  

                    

 

Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

 

 • Bildens formspråk, hur väl fungerande komposition eleven kan skapa, om helhetstänkande syns i bilden. 

 • Hantverksskicklighet i olika arbetsmoment som t.ex. i perspektivteckning, skuggning, färgläggning av uppgiften. 

 • Uppfinningsförmåga, hur utvecklat, fantasirikt bildspråk eleven har, hur idérikt eleven använder tekniker och material. 

 • Undersökande och problemlösande arbetssätt, hur mycket eleven lägger ner möda på att skissa, experimentera och planera sitt arbete. Skisser synliggör elevens arbetsprocess som är lika viktig som det färdiga arbetet. 

 • Bearbetning av inspirationsmaterial, i vilket mån eleven utvecklar egna idéer utifrån inspirationsmaterial och skissning. 

 • Självständighet, hur ofta eleven tar egna initiativ och försöker komma på lösningar på sina bildproblem själv. 

 • Tålamod, hur uthålligt eleven genomför sina idéer i sin bildframställning. 

 • Självvärdering, hur avancerat eleven kan beskriva sin arbetsprocess och se samband mellan uttryck, innehåll, syfte och kvalité med sitt arbete samt hur väl hen använder ämnesspecifika begrepp.

 

 

Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

 

KOMMUNICERA

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

 

SKAPA

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

 

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

 

UNDERSÖKA

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings-alternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

 

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirations-material.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

PRESENTERA

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

 

ANALYSERA

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

 

 

 

BLYERTS – en blandning av grafit och lera. Grafit är en mineral som består av bl.a. kol. Mängden kol avgör mjuk – hårdhetsgraden

….……..6H……4H......2H……HB……2B……4B……6B…………

 

                     Hård                                             Mjuk

 

 ansiktets proportioner.bmp

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: