Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Division

Skapad 2018-10-29 10:43 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
En pedagogisk planering i matematik år 1-3, läromedel Mitt i Prick.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer få öva alla 5 förmågor i matematik, från Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt få lära dig division. Du kommer att få arbeta laborativt och ibland tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

De här förmågorna ska vi träna på:

Du ska utveckla följande förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 

Bedömning:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

 • förstår division som en likadelning
 • kan lösa uppgifter i division 0 till 20
 • kan välja räknesätt
 • förstår och kan använda begreppen hälften och dubbelt
 • förstår bråk som del av helhet: halv, tredjedel och fjärdedel
 • förstår bråk som del av antal: halv, tredjedel och fjärdedel

Undervisning/arbetsmetoder:

Du ska få lära dig:

 • division som likadelning
 • innehållsdivision
 • skriva och läsa division
 • begreppen hälften och dubbelt
 • begreppen halv, tredjedel och fjärdedel

Du kommer att få arbeta med:

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

 

Redovisning av kunskaper:

Du visar vad du lärt dig genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor
 • utföra genomgångna moment
 • göra diagnoserna och utvärderingen i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: