👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-10-29 10:51 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 NO (år 1-3) Kemi
Varför är vatten livsviktigt för allt levande på jorden? Hur ser vattnets kretslopp ut? Vad har vatten för egenskaper? I vilka former kan vatten finnas? Vad är en hypotes? Hur påverkas jordens vatten av människans miljöförstöringar?

Innehåll

 

Mål

Vad ska du lära dig?

Du kommer att:

 • få kunskap om vattnets betydelse för allt liv på jorden och dess kretslopp
 • få kunskap om vattnets former och egenskaper 
 • få kunskap om ämnesspecifika ord och begrepp 
 • få lära dig hur man ställer en hypotes - genomför och dokumenterar undersökningar och experiment

 

Undervisning

Hur ska vi arbeta:

 • vi arbetar med lärkamrater
 • vi ser filmer och läser faktatexter om vatten.
 • vi skriver egna faktatexter 
 • vi ritar vetenskapliga bilder
 • vi gör olika experiment och undersökningar med vatten i dess tre former fast - flytande - gasform. flyta - sjunka, blandningar - lösningar
 • Vi ställer en hypotes, utför och ser resultatet av en undersökning. 
 • vi dokumenterar vi vår experiment och undersökningar.

 

Bedömning

Hur bedöms dina kunskaper?

Du bedöms:

 • utifrån din förmåga att delta under lektioner och i  gruppdiskussioner
 • utifrån din förmåga att muntligt och/eller skriftligt förklarar några eller flera ämnesspecifika begrepp 
 • utifrån din förmåga att arbeta med enkla undersökningar och experiment och hur du reflekterar och dokumenterar dessa

 

 

Uppgifter

 • Ämnesspecifika begrepp

 • Filmer från sli.se

 • Vattenhäfte

 • sång "Vattenmoln"

 • Bedömningsbild till vattnets kretslopp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Ke  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Ke  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  1-3

Matriser

NO Ke
Matris till tema vatten

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du förstår instruktioner och samarbetar med lärkamrater
Med stöd av pedagog lyssnar du på instruktioner och genomför uppgifterna. Du försöker samarbeta med lärkamrat/er.
Du lyssnar på instruktioner och genomför uppgifter i samarbete med lärkamrat/er.
Du lyssnar på instruktioner, samarbetar med lärkamrat och redovisar uppgiften muntligt eller i skrift med hjälp av ämnesspecifika begrepp
Formulera en hypotes
 • NO  1-3
Du ställer en enkel hypotes med stöd av pedagog.
Du ställer en enkel hypotes.
Du ställer en enkel hypotes samt motiverar hur du tänker i tal och/eller skrift.
Jämföra resultaten av din undersökning med din hypotes
 • NO  1-3
Med stöd av pedagog ser du likheter/skillnader mellan din hypotes och resultatet,till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader mellan din egen hypotes och resultatet, till exempel: "Jag trodde att isbiten skulle smälta och det gjorde den".
Du ser likheter/skillnader och drar slutsatser av resultatet. Till exempel: "Jag trodde att isen skulle smälta och det gjorde den. Alltså är det mer än noll grader i klassrummet".
Dokumentation i no-bok och lärlogg
 • NO  1-3
Du dokumenterar, med stöd av pedagog en undersökning och några fakta i din no-bok och skoldagbok.
Du dokumenterar dina undersökningar och kunskaper i din no-bok och i din skoldagbok både med text och bild.
Du gör en tydlig dokumentation av dina undersökningar och kunskaper med förklarande bilder, egna ord samt med naturvetenskapliga begrepp i din no-bok och i skoldagboken
Förstå vattnets egenskaper i de olika formerna, fast, flytande och gas.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Med stöd av pedagog/lärkamrat visar du att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, flytande, dimma, moln, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du visar att vatten kan finnas i olika former, t.ex is, ånga, dimma, moln, regn, hagel, snöbollar, snöflingor...
Du har förståelse för att vattnet ändrar form efter temperatur. Du kan förklara med naturvetenskapliga ord att t.ex. vatten är i fast form vid minusgrader.
Förstå olika materials egenskaper när de blandas med vatten.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Med stöd av pedagog/lärkamrat finns du med i experimentet "flyta - sjunka"
Du genomför experimentet "flyta - sjunka" genom att samarbeta och vara delaktig.
Du samarbetar och genomför experimentet "flyta - sjunka". Du försöker påverka så att alla blir delaktiga. Du drar slutsatser av experimentet.
Förstå varför vatten är livsviktigt
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du kan till viss del med stöd av pedagog redogöra varför allt levande behöver vatten.
Du kan till viss del redogöra med hjälp av tre naturvetenskapliga begrepp varför allt levande behöver vatten.
Du kan med mer än fem naturvetenskapliga begrepp tydligt redogöra varför allt levande behöver vatten.
Vattnets kretslopp
Naturvetenskapliga begrepp som vi använder: vattenånga, vattendroppar, värmer, avkyls, luft, moln, avdunstning, kondensering, fast form, flytande form, gasform, smälter, nederbörd
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan med stöd av pedagog och något naturvetenskapligt begrepp beskriva vattnets kretslopp.
Du beskriver vattnets kretslopp och använder dig av minst tre naturvetenskapliga begrepp.
Du visar att du har en god förståelse för vattnets kretslopp då du använder fler än fem naturvetenskapliga begrepp satta i rätt sammanhang.

Ny rubrik

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper