Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lucia

Skapad 2018-10-29 11:07 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik
Lite innan jul händer något kul! Det är ni i åk 5 som kommer att gå luciatåg och framträda med vacker sång, dikter och julstämning. Vi ska träna och våga sjunga! :-) Välkomna in i musiken!

Innehåll

Vecka 45 - 50   

Du kommer att: 

 • använda din röst och delta i gemensam sång
 • sjunga och öva i olika former såsom unison, kanon, stämmor, växelsång och jojk
 • få kännedom om olika musikstilar
 • träna din imitationsförmåga
 • uppleva och få förståelse om hur det är att uppträda inför publik.

Hur gör vi?

 • Vi gör olika övningar för att värma upp vår röst men också för att bli medvetna om att när man sjunger involverar man hela sin kropp. 
 • Vi samtalar kring vårt musikframträdande. Att vara koncentrerad, lära sig texter utantill, gå luciatåg och stå i kören kräver en hel del träning!
 • Vi sjunger en blandning av traditionella luciasånger men också nyare låtar från Sverige och andra länder. Vi funderar över sångernas karaktär och textens innehåll ur ett historiskt perspektiv. När komponerades låtarna? Av vem? Varför? Var?
 • Vi tränar på att sjunga och samtidigt lyssna!
 • Vi pratar om skillnaden: att våga sjunga ut och låta höras- skrika.
 • Vi tränar mycket på artikulation och uttal. Hur kan vi sjunga texterna så att publiken förstår tydligt vad vi sjunger? 
 • Vi klappar och sjunger olika rytmiska mönster. Vi imiterar rytmer som förekommer i låtarna. Text och rytm har ett starkt samband.
 • Vi experimenterar och utvecklar de olika möjligheter som vår röst har.   

 

Bedömning: 

Jag kommer att titta på hur du deltar i våra aktiviteter, hur du samarbetar med gruppen, ditt engagemang och hur mycket ansvar du tar kring vårt luciaprojekt.

Jag kommer också att titta på din förmåga att följa rytm, tonhöjd och tempo med din röst, din förmåga att resonera och uttrycka dig om olika musikupplevelser och dina kunskaper om olika musikstilar.

 

 

Uppgifter

 • Lucia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: