Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: Nr.1 linjer

Skapad 2018-10-29 11:14 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Konstens grunder nr.1 linjer
Grundskola 5 Bild
Under stora delar av läsåret kommer vi arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa olika slags bilder. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande. Det första elementet i konstens grunder som du kommer jobba med och utveckla kunskaper om är linjer.

Innehåll

"Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

 

Konstens grunder NR 1 handlar om Linjer: ”En linje har alltid en början och ett slut”, ”En linje är en prick som gav sig ut på promenad…”
Det mesta börjar med en linje av något slag., därför börjar vi med olika linjer. I åk 5 har jag en  genomgång om olika linjer, vi gör något eller några arbetsblad där vi lär os grunderna om olika typer av linjer och sedan gör vi bilduppgifter där vi använder oss av de kunskaper som har vi fått om olika typer av linjer.

Centralt innehåll i åk 4-6

När du har arbetat med området konstens grunder: Nr.1 Linjer ska du kunna:

Bildframställning

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i en bild: färg, form och linje
 • Några verktyg för teckning och måleri samt hur de benämns.
 • Plana och formbara material och papper och hur de kan användas i olika bildarbeten,

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Förmågor Lgr11

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Arbetssätt/metoder

Vi kommer samla och dokumentera det som vi skriver och ritar i vår "konstdagbok" för att få allt samlat på ett ställe. Varje genomgång följs av en bilduppgift. Alla bilduppgifter presenteras med stegvis beskrivningar från början till färdig bild.

Med linjer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild.

Teknikerna vi kommer använda oss av är bland annat att teckna och måla med blyerts, tusch, vattenfärger och vaxkritor. I slutproduktionen använder du dina nyvunna kunskaper om konstens grunder nr. 1 linjer och gör ett personligt verk. Du kommer få träna på att samtala kring dina egna och andras bilder samt analysera och bedöma dina egna bilder..

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av linjer och färger
Undersöka -experimentera med olika material, testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra, vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom vilka sätt du kan:

 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet 
 • presenterar dina bilder
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Läraren bedömer även:

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.
 • Metoder för bedömning;
 • Läraren observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder.
 • Läraren gör en kartläggning som ska visa hur eleven kan använda några olika tekniker för att skapa olika uttryck, hur eleven kan presentera sina bilder samt hur eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 1 skapa bilder med bestämda linjer

 • Uppgift 2 3D-handen

 • Uppgift 3D-landskap färglägg med linjer

 • Uppgift 2 3D-handen

 • Uppgift 3 3D-landskap färglägg med linjer

 • Uppgift 1 Skapa med bestämda linjer

 • Uppgift 3 3D-landskap färglägg med linjer

 • Uppgift 1 Skapa med bestämda linjer

 • Uppgift 2 3D-handen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Bild år 4-6

Påbörjat
Godtagbara kunskaper för innevarande termin och åk 5.
Kunskapskrav nivå 1
Kunskapskrav nivå 2
Kunskapskrav nivå 3
Kunskapskrav nivå 4
Kunskapskrav nivå 5
Bildframställning
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
På väg mot nivå 3
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
På väg mot nivå 5
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
På väg mot nivå 3
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
På väg mot nivå 5
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
På väg mot nivå 3
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
På väg mot nivå 5
Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Redskap för bildframställning
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
På väg mot nivå 3
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
På väg mot nivå 5
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
På väg mot nivå 3
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
På väg mot nivå 5
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Dessutom kan du presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
På väg mot nivå 3
Dessutom kan du presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
På väg mot nivå 5
Dessutom kan du presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
På väg mot nivå 3
Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
På väg mot nivå 5
Du kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten.
Eleven har påbörjat arbetet mot färdigheten och når godtagbara kunskaper.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
På väg mot nivå 3
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
På väg mot nivå 5
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: