Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-10-29 11:27 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Under läsåret kommer vi att arbeta med att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala. För att du ska klara av detta så bra som möjligt är det viktigt att du kan många ord. Ju fler ord du lär dig, desto bättre är det!

Innehåll

Förmågor från kursplanen

Bedömning - läraren vet att du kan när du....

* förstår och kan följa instruktioner på engelska.

* förstår innehållet i de engelska texter som vi läser.

* förstår innehållet i de engelska berättelser och samtal som vi lyssnar på.

* kan skriva texter på engelska.

* kan uttrycka dig muntligt på engelska.

* känner till och kan berätta något om länder där man pratar engelska.

* använder dig av någon strategi för att förbättra din kommunikation i tal och skrift.

* kan använda en ordlista för att översätta ord från svenska till engelska eller tvärtom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
ENGELSKA

E
C
A
Engelska språket
 • En  4-6
Du kan redogöra för de länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet och kan en del om de länder som har engelska som sitt huvudspråk.
Du vet vilka länder och vilken kultur länder med engelska som sitt huvudspråk har.
Engelskt tal
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan förstå det mesta i instruktioner på enkel engelska.
Du kan förstå och följa instruktioner på enkel engelska.
Du förstår och följer, utan några problem, instruktioner på engelska.
Lyssna
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan förstå det mesta av innehållet i hörövningar på enkel engelska. Du kan besvara ungefär hälften av de frågor du får.
Du kan förstå innehållet i hörövningar på enkel engelska. Du kan besvara ungefär tre fjärdedelar av de frågor du får.
Du förstår innehållet i hörövningar på engelska. Du kan besvara i stort sett alla frågor du får.
Läsförståelse
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan förstå delar av innehållet i enkla engelska texter.
Du förstår innehållet i engelska texter.
Du förstår innehållet och uppfattar detaljer i engelska texter.
Skriva
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan skriva texter på enkel engelska.
Du kan skriva och uttrycka dig på ett tydligt sätt när du skriver engelska texter.
Du kan skriva och uttrycka dig på ett mycket tydligt sätt när du skriver engelska texter.
Tala
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt sätt.
Du kan formulera dig i engelska på ett enkelt och tydligt sätt.
Du formulera dig i engelska på ett enkelt, tydligt och sammanhängande sätt.
Strategier
 • En  4-6
 • En  4-6
Du kan använda flera strategier för att göra dig förstådd och anpassa språket med fraser och meningar.
Du kan använda olika strategier för att göra dig förstådd så det blir tydligt.
Du använder och väljer strategier utifrån situation, syfte och mottagare.
Grammatik
 • En  4-6
 • En  4-6
Du förstår och kan använda en del engelsk grammatik.
Du förstår och använder engelsk grammatik på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och använder engelsk grammatik på ett korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: