Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling, anpassning,bakterier och virus och ryggradslösa djur

Skapad 2018-10-29 11:32 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola F Biologi
Vi har lärt oss om livets utveckling, hur arter anpassat sig efter klimatets och naturens förändring, hur de enkla organismerna utvecklats till mer komplicerade varelser. Vi har fokuserat och lärt oss mer om ryggradslösa djur. Vi har gjort fältstudier i närområdet. Vi har även fördjupat oss i virus och bakterier för att lära oss skilja på dessa och se hur vi människor är beroende och påverkas av dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: