Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnes övergripande planering 18/19

Skapad 2018-10-29 11:33 i Skolbyns skola Hudiksvall
Ämnesövergripande planering för åk 4. Läsåret 2018/2019.
Grundskola 4 Bild Fysik Kemi Geografi Matematik Svenska Engelska Samhällskunskap Teknik Biologi Historia Religionskunskap
Här är vår grovplanering för det ämnesövergripande arbetet i åk 4 läsåret 18/19.

Innehåll

Läsebok i svenska Pojken och Tigern. Reser genom Sverige och stannar till i olika landskap. Det landskap han stannar i berör vi parallellt i SO, skriver fakta och tittar närmare på landskapets geografiska plats och i NO skriver vi fakta om landskapsdjur och växt, drar även paralleller till ämnet bild då vi skapar bilder, som har med landskapet att göra, med hjälp av olika material. Vi börjar med landskapet Skåne, veckans grej berör något som har med Skåne att göra. Han möter en mullvad, skriver faktatext om mullvaden.

Övar landskapen och dess placering på Elevspel.se. Vi arbetar med kartan (kartbok) över Sverige, större orter, hav, vatten och berg.  Centrala ord och begrepp, exempelvis älv, myr, vik mm.. 

Sverige: uppdelat, Norrland, Svealand och Götaland. Titta på filmer på ne.se

Norden länder och huvudstäder plus fakta om varje land. Tränar i samband med detta även på elevernas handstil då de får skriva i sin bok. Förstärker kunskapen genom att titta på ne.se om respektive land. Avsluta med ett prov.

Vattnets egenskaper och kretslopp (No) Magnetism, magnetfält i jorden, jordens rörelse.  Experiment med vatten. Kompassens betydelse och funktion (idrott). NTA-låda om flyta eller sjunka, skriva en rapport/ faktatext där olika fenomen ska klassificeras och beskrivas. Arbeta skriftligt utifrån arbetsmaterial genre planeringsmodell ”sexfältare” (Låt språket bära).

 

Miljöfrågor, väder och luftens egenskaper.  Arbetar med häftet Miljö, så funkar det. Termometern (Ma) 

Värdegrundsarbete genomsyrar arbetet i alla ämnen, rätt och orätt, jämlikhet. Det positiva med att vara olika. Friends värdegrundsarbete med att våga ta ställning, utanförskap, sexuell läggning. Frågor som rör pojkars och flickors identiteter och roller. Se filmer. Informationsspridning, reklam i olika medier (hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt) återkoppla till elevernas värld de lever i, snapchat, instagram, musically. Emoji movie tittar vi på, den handlar om att få vara som man är.

Miljöveckan: bygger vi fordon av kartong (återbrukat material)

Repeterar stora drag från forntiden. Ämnesövergripande bild, SO då vi arbetar med Vikingatiden, handel och migration. Högläsning med reflektion.

Minoritetsbefolkning i Sverige, se film och diskussion.

Majblomman och syftet med att sälja och ursprung. (våren)

Ämnesövergripande matte och SO, ekonomi och skatter. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och staten använder skattepengarna till, samhällsresurser och fördelning. Vi berör räknesättet procent i Matematiken.

Vad är demokrati och hur beslut fattas. Youtube, Mediacenter, Så funkar Sverige. Lokala beslut, exempelvis stat, kommun, skola, individ. Där kommer elevråd och föreningar in. Hur kan man påverka ett beslut?

Svenska och SO: Klara svenskan, hur vardagen kan påverka vår miljö, källsortering, vara klimatsmart. Förr och nu, vad användes exempelvis våra vattendrag till förr gentemot nu. Se häftet ovan, Miljö, så funkar det.

Kristendomens betydelse i det svenska samhället. Kristna högtider med koppling till kyrkoåret, text sånger och psalmer. Bibeläventyr (Kyrkan kommer, genomgång av Nya Testamentet, besök i kyrkan och påskvandring). Arbetar med världsreligionerna kristendomen, judendomen, islam.

Presentera fabel, se Zick Zack material. Läs och diskutera Kung Lejon och skalbaggen, korpen och räven. Prata om sensmoral.

Konstiga djur: Börjar med att läsa ett kapitel ur boken. Därefter leta fakta om två djur, använda sig av sexfältaren NO, skriv ner och slutligen skriva en fabel om dessa, med invävd fakta.

Vi väver även in bild i ämnet svenska då vi arbetar med serier, och hur de är uppbyggda. Arbeta med konstnärer, göra popwerpoint.

I matematiken följer vi lärarhandledningen och kompletterar med extramaterial och övningar både digitalt och i bok.  Samt programmering.

Kontinuerligt checkar vi av barnen så vi ser att de hänger med. Återkopplar/ repeterar till det vi pratat om tidigare.

English week både under hösten och under våren: alla ämnen är då på engelska, läsförståelse, skriftliga instruktioner  matte, no, so mm. Vi övar på att kommunicera, och intervjua varandra för att öka tryggheten att våga prata. Vi tittar på serien The grammar company, de berör engelsk grammatik, detta knyter vi samman med elevspel och övar extra.

Under våren: Frö till frö, Fotosyntesen mm se pärm

Veckans grej berör alla ämnen och vi väljer utifrån vad vi skall arbeta med under veckan.

Besök till Komtek, hydralik. Berör olika uppfinnare/ uppfinning.

I allt vi arbetar med så ska korrekta meningar produceras samt ge strategier för att skriva olika typer av texter, med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  Utdrag ut läroplanen ” tala, lyssna, samtala” argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Då vi arbetar med rätt och orätt och tar ställning i olika sammanhang ska eleverna skriva en argumenterande text utifrån genrepedagogiken. Se sidan 187 i Låt språket bära. Vi övar på att muntligt och skriftligt argumentera för eller emot något, ämnesövergripande NO och SO. Exempel för djurförsök, miljöfrågor barns rättigheter mm.  Källkritik, informationssökning. Vi lär oss om textens struktur i tre steg: åsikt, ett antal argument som stöd för åsikten och en förstärkning av åsikten, ofta med en rekommendation. Får även här in ämnet bild, då en bild, nyhetsartikel kan förstärka och förmedla ett budskap i en argumenterande text. Övar skriftligt med hjälp av arbetsmaterial från Låt språket bära, skriv ut och kopiera. SÄTT UPP PLANSCH om Evaluerande genre.

 

Skriva för att lära anammar vi hela tiden i alla typer av texter. Vi berör och grottar in oss på verbets böjning, infinitiv (att framför), presens (gör här och nu) och preteritum (hände då) exempelvis öva, övar och övade. Öva mera Substantiv, adjektiv, verb, prepositioner (ordklasser)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: