Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Sked/Slev

Skapad 2018-10-29 11:34 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Slöjd
Lokal pedagogisk planering för år 9 Täljning och formning

Innehåll

 

 

 Lpp Slev/sked Täljning och formning årskurs 9 vt.  

 

 

 

Slöjdsyfte      

 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

 

Centralt innehåll

 

 Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 

• Egen formgivning med hjälp av olika material och former.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföre¬mål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverk¬tyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer

 

 

 

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

 

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjd¬arbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

 

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god använd¬ning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

 

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

 

 

Mål

 

Efter genomfört moment skall du känna till skillnaden att forma i torrt respektive fuktigt virke och hur det påverkar arbetsprocessen.

 

Ha kännedom om formningsproblem vid sked och slev och reflektera över styrkor och svagheter i konstruktionen.

 

Få utökad fiberlära.

 

Att hantera en kniv och snidarjärn på ett säkert och handfast sätt.

 

Att få kunskap av olika ytbehandlingsmetoder och dess olika användningsområden

 

 

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma hur du läser av fiberriktningen och hur du anpassar ditt formande efter slöjdbiten. Jag kommer att bedöma hur din utveckling fortgår i tankarna och i verkligheten vad gällande hållfasthet och estetisk figur. Jag kommer också att bedöma din förmåga att reflektera och resonera om hur din process varit. För högsta betyg krävs skriftlig utvärdering av process och förmågor.

 

 

 

Kursen upplägg

 

Du kommer att börja med en skiss över slev eller sked.

 

Den kommer att vara grunden för vidare slöjdande i en fuktig träbit (färsk) av lämpligt träslag. Denna kommer att förvaras i plast för att inte torka för snabbt och steg för steg bli torrare så att hårdhet och svårighetsgrad förändras. Du kommer att jobba med skölp, snidarjärn och kniv. Därefter sandpapper och ev sickel. Ytbehandlingen kommer att variera mellan linolja, paraffinolja eller matolja.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: