Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1 Gruvrisskolan

Skapad 2018-10-29 13:06 i Gruvrisskolan Falun
I det här arbetsområdet kommer eleverna att få arbeta med att öka ordförrådet för välbekanta och vanligt förekommande ord och företeelser runt dem. Vi övar främst på förmågan att: formulera sig och kommunicera genom tal och skrift (ur Lgr 11 s. 30). LPP:n sträcker sig över hela åk 1.
Grundskola 1 Engelska
Vi kommer att arbeta med ord och fraser. Du kommer att få säga ord/fraser själv och i grupp. Du kommer att få lyssna/sjunga sånger och ramsor på engelska. Du får muntliga instruktioner som du ska förstå och utföra. Till exempel peka på en bestämd kroppsdel, handla något i affären.

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

 • Du ska lära dig färgernas namn utifrån frågan what colour is it, genom att kunna hämta, peka och visa.
 • Du ska lära dig att ramsräkna upp till tio.
 • Du ska kunna tala om hur många saker du ser genom att du får uppdrag att hämta.
 • Du ska kunna veckodagarna.
 • Du ska kunna ord för saker i vardagen t.ex. i klassrummet, leksaker och husdjur genom att du får peka på och få uppmaningar att hämta saker.
 • Du ska kunna namnge 5 kroppsdelar.

Bedömning

 Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • förstå färger på engelska.
 •  att kunna ramsräkna till tio.
 •  att tala om hur många saker du ser inom antalet 0-10.
 •  att du kan säga veckans dagar.
 • förstå enkla instruktioner.
 • förstå enkel talad engelska om kroppen, husdjur och saker i vardagen.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med ord och fraser. Du kommer att få säga ord/fraser själv och i grupp. Du kommer att få lyssna/sjunga sånger och ramsor på engelska. Du får muntliga instruktioner och skall kunna förstå och utföra dem. 

Vi kommer att använda oss av olika sätt att uppleva engelska på exempelvis  film, musik och ljudsagor. 

Lgr11

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: