Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten och trygg. Grottan

Skapad 2018-10-29 13:09 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Varje barn har rätt till en trygg tillvaro. Kan vi lära barnen att förmedla vad de känner ökar chansen att de nu eller senare i livet kan berätta om de blir behandlade på ett sätt som inte känns bra för dem. Vår strävan är att barnen ska vara i kontakt med sitt känsloliv och ha en sådan trygg kontakt med vuxna att de vågar berätta om de upplever obehag av någon anledning, oavsett vad. Vuxna ska för dem vara personer som förmedlar trygghet och tillit.

Innehåll

Vad?

Vi som arbetar med barn har en viktig roll att hjälpa barn att uttrycka sina känslor. Vecka 46-47 kommer vi att jobba med barnens integritet och känslor. Vi tar hjälp av materialet ”Hur mår Liten? Hur mår du?” Vi pratar om att allas känslor är tillåtna och att vi alla har rätt att visa dem. Få barnen att våga sätta ord på sina känslor. Vi kommer att prata om vikten av att kunna säga NEJ/STOPP. Lära barnen att lyssna och respektera varandra.

Hur?

Vi kommer att prata om känslor under till exempel samlingen men också i andra situationer. Vi använder oss av olika "känslokort" där barnen får ta ett kort i taget med en känsla som hen har just nu och förklara hur och varför man känner som man gör. Det kan vara till exempel känslan glad och barnet kanske svarar att hen är glad för att få vara på förskolan och leka med sina kompisar. Eller så väljer barnet känslan ledsen, kanske saknar barnet sin mamma. Vi kommer också att ha andra kort där det står frågor som till exempel, kan vuxna vara ledsna? Hur känns det när man är arg? När blir du glad? Vi ska låta barnen måla sina känslor utifrån glad, arg,och sedan efter musik. 

Med handledning av Brottsoffermyndigheten gör vi pedagogiska övningar med barnen och använder oss av deras bok "Liten", känslokort och lekar.

Varför?

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Inget barn får diskrimineras! Alla barn har rätt att växa upp som fria och självständiga människor!
 • Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn!
 • Barn har inte bara rätt till liv, utan också till utveckling!
 • Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och ha inflytande över sin situation, i förhållande till ålder och mognad. Vuxna ska lyssna till, respektera och väga in barnets åsikter i alla beslut som rör barnet!

(Taget från Rädda Barnen, Barnkonventionen.)

Mål

Vi vill att barnen på förskolan ska: 

•Känna sig trygga på förskolan

 • Veta vad stopp-handen är
 • Kunna säga/visa NEJ/STOP
 • Acceptera varandras olikheter
 • Kunna uttrycka eller visa sina känslor
 • Veta att de kan prata med oss vuxna på förskolan

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: