Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritet & barns självkänsla

Skapad 2018-10-29 13:50 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Vi väljer att arbeta med integritet & barns självkänsla kontinuerligt under hela läsåret. Metoderna vi kommer att använda oss av är bland annat "tio små kompisböcker", dans & musik, målning, samtal & lekar. Vi planerar att ha samling på torsdagar före lunch. Sen är det givetvis en självklar del av vår dagliga verksamhet.
Förskola
Vi väljer att arbeta med integritet & barns självkänsla kontinuerligt under hela läsåret. Metoderna vi kommer att använda oss av är bland annat "tio små kompisböcker", dans & musik, målning, samtal & lekar. Vi planerar att ha samling på torsdagar före lunch. Sen är det givetvis en självklar del av vår dagliga verksamhet.

Innehåll

I nya läroplanen som kommer träda i kraft 1 juli 2019 finns integritet inskrivet som ett av alla mål vi ska arbeta med i förskolan. Vi har så klart redan arbetat med detta alla dagar men nu blir det ännu tydligare för alla hur viktigt det är. Vi har valt ut några citat ur Lpfö 18 som vi tycker är extra viktiga för oss i vår verksamhet på Alven

Förskollärare ska ansvara för att

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet.

Arbetslaget ska

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen

samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

 

Hur kommer vi att arbeta med detta på vår avdelning?

Vi kommer dela in vår barngrupp i två mindre grupper med 9 barn i varje. På torsdagar kommer vi att ha en samling före lunch då vi kommer att göra olika aktiviteter:

Som uppstart på temat börjar vi med att läsa en av böckerna i serien "tio små kompisböcker" Säg stopp! Detta gör vi i helgrupp. Därefter sätter vi oss i mindre grupper och ritar av våra händer, färglägger dem och samtalar om vilka tillfällen vi säger stopp! Anledningen till att vi gör detta är för att vi vill att barnen tänker efter när det verkligen behövs ett stopp så det inte används slentrianmässigt och tappar sin betydelse. Vi gör stoppskyltar med plats för text där vi fyller i vartefter situationer uppstår, detta ska vara ett levande och aktivt dokument.

Framöver kommer vi att arbeta med integritet och självkänsla i mindre grupper bland annat med detta material, vi har även två handdockor så barnen kan dramatisera och bearbeta saker som händer här på förskolan eller kanske hemma i familjen. Vi har även valt ut annat material som vi kommer att använda oss av.

Vi har dessa bollar som representerar 6 olika känslor, dessa kan vi använda i samarbetsövningar och lekar, kan ni balansera bollen mellan era magar utan att tappa känslan? Kan ni rulla den glada bollen genom tunneln? Hur ser man ut när man är förvånad?

Vi har även en bok som Eva Funck har skrivit som beskriver 10 olika känslor på ett bra och konkret sätt för barnen. Vi tänker oss att den passar främst för de äldre barnen och tänkte läsa den för de blivande skolbarnen på läsvilan efter lunch tisdag-torsdag när vi har alla barn här. Då vi tänker jobba med detta hela läsåret så sprider vi ut dem under året så barnen hinner med att ta in och fundera på det som de hört.

Förutom detta så planerar vi att använda kroppen och känna efter hur det känns när man är arg , känns det i magen eller huvudet eller kanske i fötterna? Kan vi dansa en känsla, när man är rädd hur rör sig kroppen då? Kan vi även måla känslor, vilka färger är glada?

 

För oss på Alven är det viktigt att barnen känner att de är viktiga, att det de säger lyssnas på. Vi jobbar på att barnen ska säga stopp men i samband med det - Lyssna! på varandra. Det spelar ingen roll om vi lär barnen att säga stopp & nej om ingen samtidigt lär sig att lyssna. Grunden i att våga stå upp för sig själv och följa sin magkänsla är att vi hjälper barnen att skapa en bra självkänsla och därför har vi valt att kalla vårt temarbete för Integritet & barns självkänsla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: