Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-10-29 13:52 i Knutsbo förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Alla barn har rätt till ett språk. Då vi arbetar med små barn som är mitt i sin språkutveckling kommer vi därför att arbeta med tecken och bilder i vardagen som stöd.

Innehåll

SYFTE

 

Eftersom vi har en språklig mångfald i vår barngrupp, ser vi ett behov att ge barnen möjligheter att förstå och utveckla det svenska språket. Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna förstå och förmedla sig på olika sätt.

METOD

 

Vi kommer använda oss av bilder, tecken som stöd, flanosagor, musik och sånger.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi kommer dokumentera med bilder som sätts upp på väggen.

 

 

UPPLÄGG

Arbetet ska delutvärderas den 7/1-19.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: