Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema integritet Älgen 2018

Skapad 2018-10-29 14:07 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
Temaveckor med barns integritet i fokus.

Innehåll

Sången vi spelar på samlingarna

Avdelningens mål:

 • - utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • - utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
 • - utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • - utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 •  

 

 

Aktivitet:

 • Använder oss av materialet liten och trygg - En handleding för samtal om barns känslor och vuxnas ansvar www.jagvillveta.se
 • Stopp, sluta, nej. Göra en egen stopphand
 • Musik och rörelse - Dansa känslor - spela känslor
 • Bild och form - sätt färg och form på känslorna
 • En video på youtube som vi spelar varje dag.
 • Samlingarna

 

När? Var? Hur? Varför?

Arbetet med barns integritet genomsyrar vår verksamhet året om. Under två veckor v. 46-47  kommer vi arbeta extra i våra grupper, kommer vi arbeta åldersanpassat med materialet liten och trygg. Gruppen är två gånger i veckan, tisdagar och torsdagar. Även på samlingen varje dag kommer vi att ha aktiviteter kring barns integritet.

Avslutas med en vernissage i lekhallen- mer info kommer om det.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: