Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-10-29 14:13 i Provskola - grundskolan Alingsås
Du ska under arbetet få lära dig om vattnets egenskaper och dess former. Vi ska göra enkla experiment.
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om vattnets egenskaper och dess olika former. Du kommer få kunskap om vattnets kretslopp och göra enkla försök med vatten. Du kommer se enkla lösningar och blandningar och även filtrering och avdunstning.

Innehåll

Syfte

Vi kommer att göra enkla undersökningar om vatten och dokumentera dessa på olika sätt.

Vi kommer också att läsa faktatexter om vatten, titta på tv-program och diskutera tillsammans.

Begrepp som du kommer att arbeta med är..

 • fast
 • flytande
 • gasform
 • avdunstning
 • filtrering
 • kretslopp

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

 • utföra enkla undersökningar om vatten 
 • berätta om någon egenskap vattnet har utifrån dina iakttagelser
 • delta i samtal i grupp kring dina iakttagelser om vattnets egenskaper

Bedömning/dokumentation

Under arbetets gång kommer du kontinuerligt bedömas utifrån muntliga samtal och hur du dokumenterar. Du förväntas delta aktivt i genomgångar, vid filmvisning och vid arbete med material och vid undersökningar. Du förväntas ta till dig av begreppen som används och själv använda dig av dem i viss utsträckning.  Du dokumenterar genom bilder och enkla texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: