Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stubbens projekt: Funbo förskola möter världen

Skapad 2018-10-29 14:24 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Med områdets övergripande tema som grund - Om värden och omvärlden i ett hållbarhetsperspektiv - har vi valt att arbeta med normkreativitet och hållbar utveckling. Vår förskola är huvudaktör i projektet. Vi tänker oss att förskolan ska placeras på olika platser i världen. Fantasi, inlevelseförmåga och fakta ska hjälpa oss att fundera över hur det skulle vara. Hur ser det ut på platsen? Vad skulle vi få uppleva? Kan vi hjälpa till på något sätt?

Innehåll

 

1. Projektets syfte: Barnen ska få utveckla sin relation till vår värld, nära och långt borta, och dess natur och miljö. Att med hjälp av fantasi och fakta få upptäcka nya företeelser och begrepp. Att få möta mångfald, likheter och olikheter.

 

2. Förmågor och kompetenser som vi vill ge barnen möjlighet att utvecklaFantasi, inlevelseförmåga, kreativitet och uppfinningsrikedom, att resonera och reflektera, våga prova. Att vidga världsbilden.

 

3. Läroplansmål som vi särskilt ska arbeta med: Alla mål för Normer och Värden, samt tre mål från Utveckling och lärande: - tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. – utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. – utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

4. Målkriterium: När barnen pratar och frågar om världens platser, människor, djur och natur på ett annat sätt än utgångsläget. Vi dokumenterar vilka ord barnen använder som beskriver platsenvi flyttar förskolan till, både innan och efter projektets avslut. Den första platsen vi kommer till i år är Grönland.

 

5. Formulerade frågeställningar tillsammans med barnen: Vi formulerar frågeställningar med barnen allt eftersom med inspiration från savannen (förra årets projekt), Google Earth, filmklipp, bilder och litteratur.
 

 

Så här organiserar vi oss: Vi tänker att vi ska arbeta i mindre grupper, ibland samtidigt i tre grupper och ibland i en grupp i taget beroende på aktivitet. Tisdag-torsdag förmiddag.

 

 

Material och ändringar i miljön: Projektorn, filmklipp, lärplattorna, skapandematerial, faktaböcker, väggdokumentation och ev. förändringar i någon av våra lärmiljöer m.m.

 

 

Dokumentation av projektet: Vi filmar, fotograferar, skriver, ”nuläge” före och efter projektet, barnens bilder, former, berättelser och byggen.

 

 

Vårdnadshavare görs delaktiga genom: Unikum (gruppens och barnens enskilda lärloggar), väggdokumentationer,föräldramöte, utvecklingssamtal, eventuellt uppgifter till familjen.

 

 

Alla Trädetpedagoger och Trädetbarn är en del av projektet och delar på arbetet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: