Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text - vattnets kretslopp

Skapad 2018-10-29 14:40 i Dalhemsskolan Helsingborg
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Förklarande texter skrivs för att förklara varför eller hur något bildas, sker eller uppkommer. Förklarande texter förekommer i skolans no- och so-ämnen samt i faktaböcker, tidningar och på internet.

De förklarande texterna vi kommer att arbeta med handlar bl.a om vattnets kretslopp.

Innehåll

 

 Under arbetet med olika texttyper i svenska/ SvA kommer du att få möjligheter att skriva, läsa och samtala. Under arbetsområdet med förklarande text tränar vi att :

 *  förstå syftet/meningen med en förklarande text 

 *   lära dig hur man använder strukturen för en förklarande text.

 *  lära dig hur du använder det språk som är typiskt för texttypen

 *  öva på det du lärt dig i klassen samt tillsammans i klassen/gruppen skriva en förklarande text

 *  med hjälp av text och bild på egen hand kunna planera och konstruera en förklarande text

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:.Förmågan att:
- förstå syftet med en förklarande text
- kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt.
- kunna använda strukturen för en förklarande text.
- kunna använda språk, ord och begrepp, som är typiska för en förklarande text.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Förklarande text om vattnets kretslopp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Innehållet är begripligt och i viss mån anpassat till uppgiften. Innehåller enkla resonemang.
Innehållet är tydligt och anpassat till uppgiften. Innehåller utvecklade resonemang.
Innehållet är tydligt och väl anpassat till uppgiften. Innehåller väl utvecklade resonemang.
Definition
Försöker skriva en inledande definition.
Skriver en inledande definition
Inleder med en tydlig och välformulerad definition av fenomenet
Förklaring
Förklarar genom att ha delvis rätt följd på händelseförloppet av vattnets kretslopp. Beskriver de olika stegen med en viss tydlighet i texten.
Förklarar genom att ha rätt följd på händelseförloppet av vattnets kretslopp. Beskriver de olika stegen tydligt i texten.
Knyter effektivt ihop händelseförloppet för att tydligt, stegvis och logiskt beskriva vattnets kretslopp.
Textstruktur
Försöker förklara men använder ej sambandord för orsak/verkan.
Använder enkla sambandord för orsak/verkan.
Använder ett varierat urval av sambandord för orsak/verkan
Begrepp
Du ska känna till och kunna vattnets olika faser samt vad övergångarna heter. (Kondensering, och avdunstning )
Du känner till och kan namnge någon av vattnets faser och vad någon av övergångarna heter.
Du känner till och kan namnge vattnets tre faser och vad någon av övergångarna heter.
Du känner till och kan namnge vattnets samtliga faser och övergångar.
Beskrivning
Du ska kunna beskriva vattnets kretslopp i ord och bild.
Du kan devis beskriva vattnets kretslopp.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp.
Du kan på ett detaljerat sätt beskriva vattnets kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: