Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati i Sverige

Skapad 2018-10-29 14:55 i Hälsingbergsskolan Falun
Arbetsområde kring demokrati, hur Sverige styrs och hur det demokratiska arbetet ser ut i praktiken. Vi diskuterar politiska begrepp i grupp,ser på UR:s film "Dröm om demokrati" samt arbetar individuellt med olika frågor. Vi övar även att visa åsikter och egna tankar skriftligt i argumenterande texter.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Svenska
Vi utgår från UR:s programserie Dröm om demokrati och valet 2018.

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Mål för elev

Du ska förstå begreppen demokrati och diktatur.

Du ska veta hur man kan påverka beslut i ett demokratiskt samhälle.

Du ska ha kunskaper om hur Sverige styrs.

Du ska ha kunskap om hur ett val går till.

 

 

Innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer:

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Vad tryckfrihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet står för.

Genomförande

Så kommer vi att arbeta:

  • Läsa,  diskutera och repetera kring demokrati/val och vad det innebär.
  • Titta på UR:s serie "Dröm om demokrati" för att få en djupare kunskap kring ämnet.
  • Arbeta både enskilt, parvis och i grupp.
  • Uttrycka egna tankar och åsikter skriftligt i argumenterad text.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

  • förklara vad ett demokratiskt beslut är och hur ett demokratiskt samhälle i stora drag fungerar
  • känna till hur ett val går till och känna till några politiska partier
  • kunna argumentera för en sak eller åsikt

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Matriser

Sv Sh
Val och demokrati

Når ännu ej målet
Når målet
Når målet med marginal
Demokrati
kunskaper om vad demokrati är och hur den kan fungera i praktiken
Undersöka samhällsstrukturer
känner till de politiska partierna och hur val går till
Påverka beslut samt värdera och uttrycka ståndpunkter
känna till hur du kan vara med och påverka samt kunna delta i klassråd
Människors och barns rättigheter samt uttrycka stådpunkter
känna till barnens rättigheter och reflektera över alla människors lika värde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: