Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen, år 4

Skapad 2018-10-29 15:33 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 Geografi Biologi Svenska Bild Teknik
Den här veckan arbetar vi om Värmland. Visst passar det bra att också starta temat om skogen då!? Vi arbetar tematiskt och berör ämnena biologi, teknik, svenska, bild och geografi.

Innehåll

 

Arbetssätt

 • Vi utgår från läromedlet Upptäck biologi som Hanna läser och visar bilder ur.  Vi läser också ur Puls biologi högt tillsammans. Många av sidorna i arbetsboken gör vi tillsammans.
 • Vi besöker skogen för att göra enkla undersökningar och för att skaffa inspiration till eget skrivande. Där samtalar vi också om allemansrätten, vårt ansvar för skogen när vi nyttjar den.
 • Vi samtalar om skogsbruket roll i Sverige förr och nu. Hur tar man hand om en skog? Vad påverkar skogen? Vad används våra skogar till?
 • På någon svensklektion får du skriva en text "En synnerligen speciell stund i skogen" .
 • Eget arbete om något djur som är vanligt i skogen utifrån cirkelmodellen. Redovisning i grupp.
 • Vi kopplar till arbetet om Sveriges landskap. Var finns våra stora skogar?

 

 

 • Tre bilduppgifter behandlar också temat skog. En av uppgifterna blir att fotografera och redigera en bild från skogen. Den andra uppgiften är att måla skogen ur ekorrens perspektiv. Den tredje är att få tillverka eget papper.

 

 • Vi fortsätter att testa olika knep för att lära in och minnas de vanligaste träden. Du får chans att öva genom att spela memory.

 

 

 • Vi ser filmer om Sveriges skogar på sli.se t ex Det gröna guldet.

 

Exempel på ord och begrepp att kunna samtala kring: skogsbruk, skogsnäring, gammelskog, barrskog, lövskog, näring, klorofyll, fotosyntes, plantering, hygge, reservat, gles, tät, klimatzon, virke, näringskedja, pappersmassa, jakt, växters frukt (t ex ekollon, nötter, bär, kottar) flis, bark, stam, stig, glänta,

Exempel på arter att känna igen: tjäder,  lodjur, älg, pärluggla, kattuggla, snytbagge, spillkråka, gran, tall, björk, asp, ek, lönn, rönn, rådjur

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: