Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriv, åk 1

Skapad 2018-10-29 15:44 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Att skriva sig till läsning.
Grundskola 1 Svenska
Det är viktigt att kunna skriva så att andra förstår och kan läsa vad man har skrivit. Vi kommer att arbeta på många olika sätt för att du ska bli en god skrivare.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
- skriva meningar med gemener och versaler på rätt plats
- skriva meningar med stor bokstav och punkt
- skriva meningar med mellanrum mellan orden
- skriva texter i olika genrer, tex dikter, berättelser, faktatexter
- bearbeta texten och meningarna

Hur ska vi arbeta?
- använda dig av appen skolstil, där ljudet är kopplat till bokstaven
- arbeta enskilt eller i skrivpar på ipaden
- ABC-klubbens app
- Skolplus 
- skriva med penna i din NO/SO-bok
-ABC-klubbens arbetsbok
- skriva gemensamma texter

 

Vad ska du lära dig?
se bifogad lärandematris

 

Hur ska du visa att du lärt dig?
- läsa upp vad du skrivit för en vuxen
- hjälpa en kompis som inte har kommit lika långt
- medverka aktivt vid gemensam textskrivning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv
Lärandematris svenska skriva

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Kunskapaskrav
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
markerar ibland meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav och punkt.
markerar meningar med stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken i egna texter.
Grundläggande
Utvecklande
Väl utvecklande
 • Sv   3
Du gör oftast mellanrum mellan orden.
Du gör mellanrum mellan alla ord.
Du gör mellanrum mellan alla ord och kan visa det i både handskriven text och digitalt.
Grundläggande
Utvecklande
Väl utvecklande
 • Sv   3
Du kan skriva stora och små bokstäver med tydlig handstil.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv.
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra.
Grundläggande
Utvecklande
Väl utvecklande
 • Sv   3
Du prövar att skriva för att berätta med och utan bildstöd.
Du kan skriva kortare meningar, med och utan bildstöd.
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd.
Grundläggande
Utvecklande
Väl utvecklande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: