Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, längd och höjd, åk 2

Skapad 2018-10-29 16:00 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Visst kan det vara bra att kunna uppskatta hur lång en säng är, så man vet att man får plats.. Men kan också behöva använda sig av mätverktyg. Det kommer du få lära dig att göra i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?
Matematik, längd och höjd
- mäta i längd och höjd
- jämföra och uppskatta längd i meter och centimeter
- använda matematiska begrepp
- använda mätverktyg som linjal och måttband
- använda addition och subtraktion för att beräkna skillnad

Hur ska vi arbeta?
- självständigt, i par och/eller grupp
- utforska klassrummet och mäta saker som finns där
- diskutera och lösa uppgifter med Singma matematikböcker

Vad ska du lära dig?
se bifogade lärandematris

Hur ska du visa att du lärt dig?
- samtal och gruppdiskussioner
- övningsuppgifter, i grupp och enskilt
- enskilda kunskapsuppgifter 

 

 

 

Matriser

Ma
Lärandematris, Matematik, längd och höjd

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Mäta och jämföra längd och höjd
  • Ma   3
Jag kan mäta längd och höjd i centimeter och meter med hjälp av en linjal. Jag kan med hjälp av en kompis eller vuxen räkna ut skillnaden mellan två längder eller höjder. Jag kan jämföra längder med hjälp av begreppen kortare än, längre än, kortast och längst. Jag kan jämföra höjder med hjälp av begreppen lägre än, högre än, lägst och högst.
Jag kan mäta längd och höjd i centimeter och meter och kan omvandla centimeter till meter och meter till centimeter. Jag kan mäta med hjälp av en linjal. Jag kan på egen hand räkna ut skillnaden mellan två längder eller höjder. Jag kan jämföra längder med hjälp av begreppen kortare än, längre än, kortast och längst. Jag kan jämföra höjder med hjälp av begreppen lägre än, högre än, lägst och högst.
Jag kan mäta längd och höjd i centimeter och meter och kan omvandla centimeter till meter och meter till centimeter. Jag kan också göra kopplingar till andra måttenheter som t.ex. volym. Jag kan mäta med hjälp av en linjal. Jag kan på egen hand räkna ut skillnaden mellan två längder eller höjder. Jag kan jämföra längder med hjälp av begreppen kortare än, längre än, kortast och längst. Jag kan jämföra höjder med hjälp av begreppen lägre än, högre än, lägst och högst.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Problemlösning
  • Ma   3
Jag kan lösa problem med addition och subtraktion kopplat till längd och höjd.
Jag kan lösa problem med addition, subtraktion och multiplikation kopplat till längd och höjd. Jag kan hitta på egna räknehändelser med addition och subtraktion kopplat till längd och höjd.
Jag kan lösa problem med addition, subtraktion, division och multiplikation kopplat till längd och höjd. Jag kan hitta på egna räknehändelser med addition, subtraktion, multiplikation och division kopplat till längd och höjd.
grundläggande
utvecklat
väl utvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: