Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform och bråk, kapitel 2 BETA

Skapad 2018-10-29 16:20 i Esperedskolan Halmstad
Vi jobbar med tal i bråkform och decimalform.
Grundskola 5 Matematik
I detta kapitel kommer du lära dig: - samband mellan tal i bråkform och decimalform - positionssystemet kopplat till decimalform - utföra beräkningar med tal i decimalform Dessutom kommer du får träna på att: - välja och använda lämplig strategi för problemlösning

Innehåll

Bedömning:

Du kommer bedömas på följande förmågor. 

 

 • Din förmåga att skriva och förklara så att andra förstår hur du tänker kring matematiska uppgifter och din förmåga att använda de rätta begreppen (tiondel, hundradel)
 • Din förmåga att se och kunna förklara sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform. 
 • Din förmåga att välja lämpliga metoder för att utföra beräkningar med tal i decimalform med de fyra räknesätten. 
 • Din förmåga att välja och använda lämplig strategi vid problemlösning.

Arbetsmetoder:

 • Lösning av matteproblem i grupp.
 • Gemensamma diskussioner kring matematiska uppgifter
 • Gemensam och enskild räkning av uppgifter, dels i matteboken, men också i arbetsblad och läxor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal och räkning, åk 5

Du bedöms utifrån denna matris

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Du förklarar så att andra förstår hur du tänker kring matematiska uppgifter och använder då "mattespråket" (t.ex. tiondelar, hundradelar, tusendelar).
Du ger skriftligt eller muntligt en enkel förklaring till hur du tänker.
Du förklarar skriftligt och muntligt hur du tänker kring matematiska uppgifter och varför du väljer de räknesätt du valt. Du använder dig till viss del av matematiska begrepp (t.ex. tiondelar, hundradelar, tusendelar)
Du förklarar skriftligt och muntligt på ett tydligt sätt hur du tänker kring matematiska uppgifter och varför du väljer de räknesätt du valt, samt följer andras förklaringar. Du använder dig huvudsakligen av matematiska begrepp (t.ex. tiondelar, hundradelar, tusendelar).
Du läser och skriver tal i bråkform.
Du läser och skriver med visst stöd tal i bråkform.
Du läser och skriver självständigt flera tal i bråkform.
Du läser och skriver med säkerhet de flesta tal i bråkform.
Du läser och skriver tal i decimalform.
Du läser och skriver med viss stöd tal i decimalform.
Du läser och skriver självständigt flera tal i decimalform.
Du läser och skriver med säkerhet de flesta tal i decimalform där hundradelar och tiondelar ingår.
Du läser av decimaltal på en tallinje.
Du läser med visst stöd av decimaltal på en tallinje.
Du läser självständigt av flera decimaltal på en tallinje.
Du läser med säkerhet av de flesta decimaltal på en tallinje.
Du omvandlar några vanliga bråktal i decimalform och vice versa (tvärtom)
Du omvandlar med visst stöd några tal i bråkform till decimalform och vice versa.
Du omvandlar självständigt några tal i bråkform till decimalform och vice versa.
Du omvandlar med säkerhet flera tal i bråkform till decimalform och vice versa.
Du kan välja och använda lämplig matematiskmetod för utföra beräkning av uppgifter med tal i decimalform.
Du kan med visst stöd göra beräkningar med tal i decimalform.
Du väljer oftast någon lämplig metod för att göra beräkningar med tal decimalform.
Du kan välja och använder med säkerhet någon eller några metoder för att lösa uppgifter med tal i decimalform.
Välja och använda lämplig strategi för problemlösning.
Du kan med visst stöd välja ut relevant (viktig) information för att sedan kunna välja lämplig strategi för att lösa enkla problem. Du behöver lite stöd längs vägen.
Du kan oftast välja ut relevant (viktig) information för att sedan kunna välja lämplig strategi för problem lösning. Du försöker på flera sätt och får ibland hjälp.
Du kan välja ut relevant (viktig) information för att sedan kunna välja lämplig strategi för problem lösning. Du försöker på flera sätt och behöver sällan hjälp för att lösa problemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: