Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott HT18- Vt19 Kondition

Skapad 2018-10-29 16:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 8 – 9 Idrott och hälsa
Förståelse kring konditionsbegreppet samt förberedelse, genomförande och analys av skoljoggen och konditiontestet. Arbetet kommer att finns i och lämnas in i Classroom. Arbetet bedöms i Unikum.

Innehåll

Att förstå begreppen vilopuls, arbetspuls samt maxpuls.

Att kunna ta sin vilopuls och arbetspuls.

Att inför Skoljoggen kunna sätta en rimlig målsättning .

Att reflektera över sin insats på konditiontest och ge tips på förbättring av konditionen. 

Matriser

Idh
Kondition

Kondition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
  • Idh  7-9
Förstår innebörden i begreppen vilopuls, arbetspuls samt maxpuls.
Kan ta (mäta) sin vilopuls och arbetspuls på ett tillfredsställande sätt.
Förstår hur förhållandet / avståndet mellan maxpuls och arbetspuls påverkar upplevelsen / känslan för hur jobbigt ett arbete upplevs.
Konditiontest
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
Genomför "beep testet" i de olika årskurserna och förstår vad testet mäter.
Visar förståelse för hur testresultatet kan användas. Vad krävs för att kunna jämföra sina resultat från en tidpunkt till en annan?
Visar förståelse för för- och nackdelar med detta test. Vem gynnas resp. missgynnas av ett dyligt test? FInns alternativa testmetoder?
Skoljoggen/Planering och förberedelse
  • Idh  7-9
  • Idh  7-9
Kan sätta en rimlig målsättning inför Skoljoggen.
Kan förbereda sig inför Skoljoggen med lämplig träning / vila med tanke på den målsättning som är satt.
Kan analysera utfallet av Skoljoggen med tanke på målsättning, träning och genomförande.
Deltagande under lektionstid
  • Idh  7-9
Eleven har en grundkondition och deltar i vissa moment som är konditionskrävande aktiviteter.
Eleven har bra kondition och deltar kontinuerligt i alla moment och visar förståelse för vad kondition är och hur den kan mätas.
Eleven har mycket bra kondition och deltar kontineurligt i alla moment och reflekterar över sin kondition och visar förståelse för hur den kan påverkas. Förstår hur konditionen kan förbättras resp. försämras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: