Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska modersmål K. 2

Skapad 2018-10-29 17:32 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Vad ska vi lära oss?

Vi har arbetat under terminen med olika saker:

 • grammatik
 • läsning
 • läsförståelse
 • berättelse
 • bildkort
 • skrivstil
 • konversation

Det är alltid viktigt att öva och förbättra kundskapen därför gär vi ibland igenom "gamla" läxor.

Vi forsätter att arbeta med boken "Wo ist Paula" samt "Grammatik für 1./2. Klasse".

Vi trännar:

 • Skrivstil med "Mein Schreiblehrgang - Vereinfachte Ausgangsschrift".
 • Alphabetisierung: Buchstabenerarbeitung, Wörterliste/wortschatz
 • Konzentriertes Lese und Schreibtraining: Paul

Grammatik:

 • Grammatik 1/2 Klasse: Selbstlaute, Mitlaute, Umlaute, Doppellaute - Vokaler, konsonanter, omljud, diftonger.
 • Artikel, Präposition und Nomen.
 • Groß und klein Schreibung. - Versaler och gemener.
 

Övningar i gruppen:

Det kommer alltid arbetsblad för att arbeta tillsammans med de andra eleverna om saker som:

 • Vad gör vi i vinter?
 • Hej hösten!
 • känner du de olika typ av trädblad?
 • Das Oktoberfest!
 • Halloween
 • Der Nikolaus
 • Der Weihnachten
 • Die Planeten, etc. 

 

 Hur arbetar vi just nu?

 • vi skriver några prov om artiklarna
 • muntliga genomgånger 
 • läxor.

En lektion kan se ut så här:

Exempel:

 • Vi läser tillsammans en liten stund. 
 • Vi pratar om senaste läxan.
 • Vi arbetar med grammatik muntligt och skriftligt.
 • Vi övar skrivstil.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Tyska modersmål ÅK 2

Rubrik 1

U
G
VG
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd på samtala om bekanta ämnen ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Uttrycka sig i skrift
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
Läsa med flyt
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
Berätta
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: