Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Buddhism, hinduism och samisk religion

Skapad 2018-10-30 07:48 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Planering för arbete med hinduism och buddhism.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Planering för arbete med hinduism, buddhism och äldre samisk religion.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

 • Analysera hinduism, buddhism och äldre samisk religion samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Begreppen religion och livsåskådning.

 

Identitet och livsfrågor

 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Begrepp/språkliga mål

Aum Ett heligt ljud. Tecknet för ljudet är en symbol för hinduismen.

Bhagavadgita En av hinduismens heliga skrifter.

Brahma Guden som enligt hinduismen skapade världen.

Brahmin En hinduisk präst och expert på hinduism.

Diwali Ljusets högtid.

Ganesha Visdomens och kunskapens gud

Ganges En helig flod i Indien.

Heliga kor Kon är ett heligt djur som inte får dödas eller skadas. 

Hindu En person som utövar religionen hinduism

Tempel Helig byggnad

Holi Färgernas fest.

Kastlösa Personer som inte tillhör någon kast.

Kremera Att bränna en död kropp.

Lakshmi Gudinna och Vishnus fru. Hjälper människor med lycka, framgång och rikedom.

Meditation Avslappning som hjälper hinduer att förstå själen. 

Mokhsa Befrielse från återfödelse.

Parvati Gudinna som är gift med Shiva och mor till Ganesha.

Reinkarnation Själen återföds.

Shiva Guden som härskar över liv och död.

Varanasi En helig stad vid floden Ganges.

Vedaskrifterna En av hinduismens heliga skrifter

Vishnu Guden som håller ordning i världen

 

Bod Gaya En helig stad inom buddhismen

Buddha En titel på en person som har förstått de fyra sanningarna. Används även som namn på Siddharta Gautama

Buddhist En utövare av buddhism

Dharmadagen En högtid som firas till minne av att Buddha Gautama började undervisa.

Fyra sanningarna Enligt buddhismen finns det fyra sanningar om livet som en människa behöver förstå för att kunna nå nirvana

Hjulet med åtta ekrar En buddhistisk symbol

Lumbini En helig stad inom buddhismen.

Meditation En metod som buddhister använder för att nå nirvana.

Nirvana En känsla av glädje och frihet som buddhister vill uppnå.

Pagod Ett buddhistiskt tempel med ett högt torn.

Siddharta Gautama Grundaren av buddhismen.

Songkran En högtid dr det nya året firas.

Stupa Ett buddhistiskt tempel som ser ut som en klocka.

Tipitaka En helig skrift inom buddhismen.

Vesak En högtid som firas till minnet av Buddha Gautama

Återfödelse Att vi föds, lever, dör och föds igen. 

Åttafaldiga vägen Regler för hur en buddhist bör leva sitt liv för att kunna nå nirvana.

Ceremonitrumma En trumma som användes av nåjden för att komma i kontakt med gudarna

Jubmel Guden som skapade världen.

Nåjd En religiös expert i den äldre samiska religionen.

Sápmi Området där de flesta samerna bor.

Sejte En helig plats i den äldre samiska religionen.

Stalo En ofta förekommande person i samiska berättelser.

Kunskapskrav (för år 6)

 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Bedömning

Du ska i resonemang jämföra buddhism och hinduism. Visa på likheter och skillnader och resonera om dessa. Redovisa ditt arbete på en affisch i A3-format eller muntligt inspelat på Ipad.

Du ska välja en viktig del inom buddhism eller hinduism att lära dig mer om. I uppgiften ska du också visa på hur det du har undersökt uttrycks i religionen. Till exempel tanken på återfödelse som är en viktig del av hinduismen, hur märks den tanken i hur människor utövar sin religion och lever sina liv? Redovisa ditt arbete antingen i skrift eller muntligt inspelat på Ipad.

Ett läxförhör kommer hållas på bland annat buddhismens och hinduismens heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler.

Vi kommer studera samisk religion och du kommer på ett läxförhör behöva beskriva några grundläggande drag av denna. Redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt på läxförhör.

Undervisning

Vi studerar tillsammans buddhism och hinduism och börjar tidigt med att jämföra dessa religioner. Vi använder oss av böcker, kartor, bilder och filmer.

På samma sätt lär vi oss om den samiska religionen.

 

Bild- och ljudstöd

Ganges med Sue Perkins - Varanasi

Högtider - Shivaratri

Högtider - Songkran

Högtider - Loi krathong

 

Matriser

Re
Buddhism, hinduism och samisk religion

Har ej uppvisat förmågan
- - - - - - >
- - - - - - >
- - - - - - >
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband mellan uttryck och tankegångar
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: