Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5 våren 2019

Skapad 2018-10-30 08:25 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 5 Svenska
Detta jobbar vi med under våren 2019.

Innehåll

Läromedel: Nätbaserat läromedel:

Zick zack "skrivrummet"

"Invigos" Alla olika sorters texter med kamratrespons och lärarrespons,

Zick zack läsförståelseböcker "läsrummet" och "övningsrummet".

 

 • Muntliga redovisningar/redogörelser
 • Grammatik
 • Skriva olika sorters genretexter faktatexter, återberättande, förklarande/beskrivande, dikter och skönlitterära texter
 • Handstil och dator
 • Läsning av egna kapitelböcker och faktatexter.

Kartläggning görs runt höstlovet där åk 4 gör läshastighetstest och ordförsåelsetest. Åk 5 gör läshastighetstest och läsförståelsetest.  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: