Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser - inre och yttre krafter

Skapad 2018-10-30 08:59 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Nu ska du få utveckla dina kunskaper om jordens resurser och hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Du ska också få utveckla dina kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår

Innehåll

Mål

Du ska:

·         känna till begreppet ”Hållbar utveckling”.

·         kunna förklara och ge olika exempel på flödande, förnybara och ändliga naturresurser.

·         känna till begreppet fossila bränslen och ge exempel på dessa.

·         i stora drag känna till var på jorden det är brist på sötvatten och var det är bördig mark.

·         kunna ge exempel på tillgångar i fattiga och rika länder vad gäller jordens resurser.

·         kunna ge exempel på problem i fattiga och rika länder vad gäller jordens resurser.

·         kunna se samband mellan var det är bördig mark och var på jorden det finns många människor (befolkningsgeografi).

·         känna till de stora naturtyperna på jorden.

·         kunna jämföra och värdera två olika naturtypers naturresurser.

Så här kommer vi att arbeta:

·         Vi använder oss av faktaböcker, kartböcker, har klassrumsdiskussioner och ser på film.

·         Vi studerar jordens resurser och hur de används och eventuellt återvinns. Vi ser även på konsekvenserna av människans användning av jordens resurser.

·         Vi går igenom nya ord och samtalar om vad de betyder.

·         Vi studerar hur människor i olika levnadsmiljöer använder jordens resurser. Vi diskuterar hur vi ska få en jämlik och hållbar värld.

·         Du ska parallellt göra ett eget skriftligt arbete om två olika naturtyper.

Bedömning
Genom aktivt arbete under lektionstid visar du på intresse och kunskapsinhämtning. Under och efter arbetets gång får du värdera ditt arbete. Du kommer att få arbeta enskilt och i grupp och där kommer du få visa vad du kan genom samtal/diskussioner och skriftliga uppgifter.

·         Jag bedömer dig kontinuerligt under arbetets gång. I arbetsområdet bedöms din förmåga att visa din kunskap om:
din analytiska förmåga, att göra jämförelser mellan tillgång och fördelning av jordens resurser i olika delar av världen.

·         din kommunikativa förmåga, att berätta och resonera om orsaker till olika levnadsvillkor i världen och vad det får för betydelse för människor.

·          din förmåga att hantera information, att läsa texter i ämnet, att bearbeta information i filmer.

·         din begreppsliga förmåga, att förstå och använda ord och begrepp som förnybara och ej förnybara källor, återvinning, naturresurser, jämlikt, levnadsförhållanden.

·         Ditt förhållande och utveckling i ämnet, vilka kunskaper du har kring frågor som rör hållbar utveckling och konsekvenser av olika levnadsvillkor i världen.


Uppgifter

  • Individuell uppgift

Matriser

Jordens resurser - inre och yttre krafter

Nivå E
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Nivå C
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Nivå A
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Ny aspekt
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Ny aspekt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Ny aspekt
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: